ALV

Minimaal één keer per kalenderjaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats.
De stukken voor de ALV worden per email dan wel post verzonden en staan tevens op de website.
U kunt deze ook opvragen bij onze secretaris (secretaris@vbmm.nl).

Hieronder treft u de links aan naar de verslagen, agenda's en uitnodigingen van de Algemene Ledenvergaderingen van de afgelopen jaren.

2020

  • Verslag ALV 6 oktober 2020 (nog niet beschikbaar)

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012