Lidmaatschap

De VBMM komt op voor uw belangen. Een investering in het lidmaatschap verdient zich terug door:

 • Versterking van de belangenbehartiging waardoor VBMM namens de inwoners een vuist kan maken bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de provincie en andere partijen.
 • De beschikking over een groot netwerk. De VBMM werkt samen met diverse belangenverenigingen zoals Maarn Maarsbergen Natuurlijk, Dorpsberaad Maarn Maarsbergen, Dorpsraad Maarsbergen, Federatie Groene Heuvelrug, Verkeersberaad Utrechtse Heuvelrug en diverse andere organisaties.
 • Zeggenschap in beleidsvorming: u kan meepraten over het beleid en actuele ontwikkelingen. De verenigingsstructuur met een ALV, bewonersbijeenkomsten en projectco√∂rdinatoren voorziet hierin.

Hoe meer leden, des te groter onze invloed. Word lid zodat uw stem wordt gehoord.

 

Het lidmaatschap wordt middels een automatische incasso met u verrekend. Het incassoformulier kunt u hieronder downloaden:

machtiging incasso lidmaatschap

Aanmeldingsformulier

Ja, ik wil ook mijn belangen behartigd zien door de VBMM en ik word lid met stemrecht voor EUR 10,- per jaar.

  Naam en voorletters

  Straatnaam en huisnummer

  Postcode en woonplaats

  Telefoonnummer

  IBAN rekeningnummer

  Uw e-mail adres

  U kunt hier aanvullende opmerkingen schrijven