Toekomstvisie

Via deze link komt u bij de Toekomstvisie van de Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM). We schetsen hierin onze visie op de leefomgeving in Maarn & Maarsbergen (M&M) voor de korte en langere termijn. Daarbij gaan we in op grote thema’s zoals energietransitie, woningtekorten, leefbaarheid en recreatie- behoefte. Dergelijke thema’s vragen om keuzes en dus om een visie: hoe willen we Maarn & Maarsbergen in 2040 beleven.