Project: 2017

Nog extra versterking Bestuur VBMM gezocht

VBMM heeft per april 2018 een vernieuwd bestuur, maar we zijn nog niet compleet. Een aantal interim bestuursleden heeft haar taak tijdelijk voortgezet. Daarnaast is extra versterking nodig. Wij zoeken specifiek mensen ment affiniteit voor sectretariaat en communicatie. Daarnaast is betrokkenheid met projecten in onze dorpen zeer welkom. Zoals u weet is bij de Vereniging…
Read more

ALV 18 april 2018

Het concept verslag van de ALV van 18 april vindt u bij de stukken van deze en voorgaande ALV's onder de rubriek HOME/ALV Zoals tijdens de vergadering toegezegd zijn aldaar tevens de kascommissie berichten van de kascommissie over 2016 en 2017 toegevoegd.
Read more

College van B&W zet plan voor MFA Maarn / Trompplein door zonder integraal plan

20 december 2017 College van B&W zet plan voor MFA Maarn / Trompplein door zonder integraal plan Het college van B&W is van plan om in januari 2018 de plannen te presenteren voor het realiseren van een MFA ( Multi Functionele Accomodatie) in Maarn. In maart 2018 zouden dan besluiten genomen moeten worden, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit project is…
Read more

Werkgroep Buntplein bereid reactie voor

December 2017 Onder leiding van onze projectcoördinator Ronald Letema krijgt de reactie van de buurt op de plannen van de projectontwikkelaar TWYL vorm. De omwonenden en de projectgroep hebben kennis kunnen nemen van het ontwikkelplan. Dit plan is ook met direct aanwonenden in detail doorgenomen. Afgelopen week is er weeroverleg geweest en nu wordt de…
Read more