Project: Henschotermeer

Zienswijze ontwerp bestemmingplan Henschotermeer

22 oktober 2023 Het VBMM-bestuur heeft samen met Maarn Maarsbergen Natuurlijk een zienswijze ingediend bij de gemeente Woudenberg over het ontwerp bestemmingsplan Henschotermeer. Met dit bestemmingsplan zou het mogelijk worden om nieuwe recreatieve voorzieningen toe te voegen en bestaande voorzieningen uit te breiden. In de zienswijze zijn ernstige bedenkingen bij dit ontwerp bestemmingsplan geuit. Kort…
Read more

Zienswijze verplaatsing YMCA

22 januari 2023 De gemeente Woudenberg heeft een ontwerp bestemmingsplan opgesteld waardoor het mogelijk wordt om het YMCA-kampeercentrum te verplaatsen van Leusden naar het bosgebied ten westen van het Henschotermeer, het voormalige NCC kampeerterrein. Het terrein in Leusden wordt teruggeven aan de natuur. Dit zou natuurwinst op moeten leveren. Maarn-Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en de Vereniging…
Read more

Alternatief plan voor Henschotermeer

26 juli 2022 Een nieuw opgericht Collectief ‘Henschotermeer Natuurlijk’, waar VBMM deel van uit maakt, heeft zich verdiept in de situatie rond het Henschotermeer en een alternatief plan, met begroting, voor de exploitatie van het Henschotermeer opgesteld. Het Collectief heeft als missie het Henschotermeer duurzaam, natuurinclusief en zonder winstoogmerk te exploiteren voor recreatief gebruik, waarbij…
Read more

VBMM zeer kritisch over Henschotermeer plannen

13 januari 2022 Een ledenraadpleging, middels een enquête, heeft uitgewezen dat een ruime meerderheid van onze leden, net als het bestuur, de ontwikkelingsplannen rondom het Henschotermeer grotendeels afwijst. VBMM vindt dat de plannen afbreuk doen aan de natuur en natuurbeleving en overlast zullen veroorzaken voor de omgeving en omwonenden. Het VBMM-bestuur heeft dit per brief…
Read more