Project: Henschotermeer

VBMM zeer kritisch over Henschotermeer plannen

13 januari 2022 Een ledenraadpleging, middels een enquête, heeft uitgewezen dat een ruime meerderheid van onze leden, net als het bestuur, de ontwikkelingsplannen rondom het Henschotermeer grotendeels afwijst. VBMM vindt dat de plannen afbreuk doen aan de natuur en natuurbeleving en overlast zullen veroorzaken voor de omgeving en omwonenden. Het VBMM-bestuur heeft dit per brief…
Read more

Henschotermeerplannen! Wat vind jij er van?

12 november 2021 Er zijn nieuwe plannen voor de ontwikkeling van het Henschotermeer. De exploitant van het Henschotermeer en YMCA Kampeercentra hebben een ontwikkelplan opgesteld voor de komende tien jaren. Begin december kon men daar kennis van nemen. Alvorens VBMM inhoudelijk reageert willen wij onze leden raadplegen. Daarvoor is een korte enquête opgesteld. Wij vragen je dringend…
Read more

Visie gevraagd op Henschotermeer

7 november 2021 De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug heeft unaniem ingestemd met een motie om te komen tot een herijking/verdere ontwikkeling van de visie op het Henschotermeer. Bescherming van de natuurwaarden en de veiligheidsbelangen van omwonenden en bezoekers in het gebied dienen hierbij een meer nadrukkelijke rol te krijgen. Tevens moeten de recente ontwikkelingen…
Read more

Verzoek tot opstellen gebiedsvisie

12 juli 2021, Maarn Maarsbergen Natuurlijk en VBMM hebben een verzoek gestuurd aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg met het verzoek om tot een gebiedsvisie te komen voor het gebied ten noorden van Maarn vanwege de toenemende recreatiedruk. De uitbreidingsplannen van het Henschotermeer en de intensivering op de nabijgelegen campings/bungalowparken trekken een…
Read more