VBMM Bestuur

Het nieuwe bestuur van de VBMM per 11 september 2019

Wij zijn veheugd een volledig nieuw en bijna voltallig  bestuur te kunnen voorstellen. Tijdens de ALV van 11 september 2019 is de voorzitershamer overgedragen aan het nieuwe bestuur.

De beoogd voorzitter Rinnie van der Horst was door omstandigheden afwezig. De overige bestuursleden van links naar rechts:

VBMM Bestuur 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Wisse (bestaand bestuurslid), Monique Hofland, Fokke Sybesma (plv. voorzitter), Denise van der Kuip (secretaris), Marjan Heijman, Ruud Hartvelt, Marten Brouwer (penningmeester)

De portefeuille "Communicatie en PR" is nog vacant.

 

Het voormalige bestuur van de VBMM vanaf 18 april 2018

Helaas zijn de heren Breur en van Es in de loop van 2018 terug getreden.

Een groot deel van het bestuur is nog steeds een voortzetting van het tijdelojke bestuur op basis van de in 2017 ingestelde bijzondere commissie.

VBMM Bestuur per april 2018

 

 

Voorzitter: Nick Breur
Lid: Rob Duijn
Adspirant lid: Ton van Es
Plv voorzitter: Frans Cremer
Lid: Bartho Dröge
Lid: Harry Wisse
Penningmeester: Peter Timmermans (ontbreekt op deze foto)

 

 

 

 

 

 

Nick Breur, 60 jaar, beëdigd registermakelaar-taxateur o.g. werkzaam in Maarn en Maarsbergen, ruim 36 jaar woonachtig in Maarn, diverse bestuursfuncties o.a. mede-oprichter en oud-voorzitter Stichting Vrienden Raadhuis Maarn, voorzitter Harm.Orkest “Manderen”. Nick wil van de VBMM een sterke vereniging maken om onze dorpen en bewoners een sterke vertegenwoordiging te bieden.

Ton van Es, werkt als projectleider in de openbare ruimte bij verschillende gemeenten. Sinds 1999 doet hij dat als zelfstandig ondernemer en heeft in die periode ook enkele jaren in de (voormalige) gemeente Driebergen en de gemeente Utrechtse Heuvelrug verschillende projecten begeleid. Geboren en getogen in Utrecht en woont sinds 2016 in Maarn met zijn vriendin en 2 jonge kinderen. In zijn vrije tijd rijdt hij graag in zijn terreinwagen buiten de gebaande paden, bij voorkeur gecombineerd met het roken van Midden-Amerikaanse sigaren. Ton wil graag zijn kennis van wegenbouw- en verkeersprojecten bij.overheidsorganisaties inzetten voor Maarn en Maarsbergen.

Harry Wisse, is geboren en getogen in Rotterdam en na 25 jaar in Utrecht te hebben gewoond in 2013 verhuisd naar Maarsbergen. Woont daar samen met partner Janny en inmiddels volwassen kinderen, Marco en Alvin. Dochter Jennifer woont zelfstandig.
Na bijna 20 jaar werkzaam te zijn geweest in verschillende functies binnen ziekenhuislaboratoria nu alweer geruime tijd werkzaam binnen de Research & Development afdeling van een groot farmaceutisch bedrijf.
Harry is algemeen bestuurslid en eerste aanspreekpunt mbt tot de onderdoorgang Maarsbergen.

Peter Timmermans, is de nieuwe penningmeester van VBMM. Hij woont sinds 1996 in Maarn en is o.a. actief geweest als coach en bestuurslid bij Mixed Hockey Club Maarn. In het dagelijks leven is Peter werkzaam bij de Rijksoverheid als procesmanager huisvesting voor onder andre Internationale Organisaties. Hij vertegenwoordigt VBMM o.a in de Fedratie Groene Heuvelrug (FGH).

Rob Duijn,woont sinds 1995 in Maarn. Hij is getrouwd met Monique en ze hebben samen een zoon. Hij is ondernemer (softwarebedrijven)
sinds 2002 en was daarvoor werkzaam bij een grote internationale makelaar (AON) en actief in verschillende marketing functies bij softwarebedrijven (oa. Informix en Baan). Rob was de penningmeester van de VBMM en heeft de boeken in 2018 netjes en afgerond overdragen aan de nieuwe penningmeester.

Frans Cremer is nu plaatsvervangend voorztitter van de VBMM . Hij woont al bijna 50 jaar in onze gemeente, eerst in Maarn, nu in Maarsbergen. Hij was gemeenteraadslid gedurende 8 jaar (D66) en in de periode 2002 - 2006 VVD-wethouder en 1e loco-burgemeester van de gemeente Maarn, de laatste raadsperiode voor de herindeling. Hij heeft leidinggevende functies vervult in het bedrijfsleven (financiën, consultancy, belangenbehartiging), zowel in Nederland als internationaal, en bij de (gemeentelijke) overheid (1999-2004 Havenbedrijf Rotterdam en 2002-2014 wethouder). Hij houdt zich met name bezig met een ordentelijke overdracht naar de nieuwe voorzitter van de vereniging.

Bartho Dröge, woont sinds 1992 Achter de Kerk in Maarsbergen. Samen met Marjan hebben ze drie volwassen zonen. Vanuit IBM is hij primair technisch aanspreekpunt (IT Architect) voor een grote internationale klant. Als hobby leeft hij zich uit bij Scouting MM als verantwoordelijke voor de technische staat van de gebouwen hij is voorzitter van de   personeelsmotorvereniging  IMC90. In 1993, toen de winkel van Joke ging sluiten, is hij mede oprichter geweest van de Inwoners Vereniging Maarsbergen (IVM) en was vanuit het bestuur de liaison met de VBMM, waar de IVM later mee gefuseerd is. Hij heeft met veel enthousiasme de volle reeks bestuursjaren bij de VBMM gediend en is nog een aantal jaren als adviseur betrokken gebleven. Bartho is gedreven om de VBMM weer goed op de rails te helpen zetten en zal zich tijdelijk bezig houden met het interim sectretariaat en website beheer.