VBMM Bestuur

Het bestuur van de VBMM van 1 november 2017 t/m 31 maart 2018

VBMM bestuur per 1-11-2017

Op de achterste rij:
Voorzitter: Frans Cremer
Penningmeester: Rob Duijn
Lid: Erik van Buiten

Op de voorste rij:
Lid: Bartho Dröge
Secretaris: Olga Matthijssen

 

 

Olga Matthijssen, secretaris, woont sinds 1991 in Maarsbergen tegenover de beide benzinestations. Heeft 2 volwassen dochters en een zoon. Heeft altijd in het MBO-onderwijs gewerkt en vele functies gehad: van docent Engels tot hoofd van de dienst Onderwijs. Nu werkzaam als afdelingsmanager a.i. in Nieuwegein op het ICT College van ROC Midden Nederland. Zij vertegenwoordigt VBMM in het Dorpsberaad (netwerk aantal organisaties UH).

Rob Duijn, woont sinds 1995 in Maarn. Hij is getrouwd met Monique en ze hebben samen een zoon. Hij is ondernemer (softwarebedrijven)
sinds 2002 en was daarvoor werkzaam bij een grote internationale makelaar (AON) en actief in verschillende marketing functies bij softwarebedrijven (oa. Informix en Baan). Rob is de penningmeester van de VBMM en zal de boeken in 2018 netjes en afgerond overdragen aan het nieuwe bestuur.

Frans Cremer is de nieuwe voorztitter van de VBMM. Hij woont al bijna 50 jaar in onze gemeente, eerst in Maarn, nu in Maarsbergen. Hij was gemeenteraadslid gedurende 8 jaar (D66) en in de periode 2002 - 2006 VVD-wethouder en 1e loco-burgemeester van de gemeente Maarn, de laatste raadsperiode voor de herindeling. Hij heeft leidinggevende functies vervult in het bedrijfsleven (financiën, consultancy, belangenbehartiging), zowel in Nederland als internationaal, en bij de (gemeentelijke) overheid (1999-2004 Havenbedrijf Rotterdam en 2002-2014 wethouder). Hij vertegenwoordigt VBMM bij de Federatie Groene Heuvelrug (FGH).

Erik van Buiten, woont sinds 2011 in Maarn, in de omgeving van het Trompplein. Samen met zijn vrouw probeert hij 2 jonge kinderen op te voeden. Erik is actief als ondernemer met bedrijven in Maarn, Soest en Amersfoort. Daarnaast heeft hij een achtergrond in politiek en overheidsorganisaties. Zijn inzet is om VBMM in een toekomstbestendige fase te helpen. Erik trekt de kar rondom de toekomst van het gebied rondom Trompplein en De Twee Marken.

Bartho Dröge, woont sinds 1992 Achter de Kerk in Maarsbergen. Samen met Marjan hebben ze drie volwassen zonen. Vanuit IBM is hij primair technisch aanspreekpunt (IT Architect) voor een grote internationale klant. Als hobby leeft hij zich uit bij Scouting MM als verantwoordelijke voor de technische staat van de gebouwen hij is voorzitter van de   personeelsmotorvereniging  IMC90. In 1993, toen de winkel van Joke ging sluiten, is hij mede oprichter geweest van de Inwoners Vereniging Maarsbergen (IVM) en was vanuit het bestuur de liaison met de VBMM, waar de IVM later mee gefuseerd is. Hij heeft met veel enthousiasme de volle reeks bestuursjaren bij de VBMM gediend en is nog een aantal jaren als adviseur betrokken gebleven. Bartho is gedreven om de VBMM weer goed op de rails te helpen zetten en zal zich nu vooral bezig houden met verkeersaangelegenheden.