Vereniging

Historie

De Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen (VBMM) is in 1989 opgericht naar aanleiding van de plannen voor verbreding van de A12 en de aanleg van de HSL-Oost. Bij de verbreding van de A12 heeft VBMM de belangen van Maarn en Maarsbergen goed voor het voetlicht kunnen brengen. In de loop der jaren is dat bij andere onderwerpen ook het geval geweest zoals: centrumplan Maarn, woningbouw Marezhof, tunnels Raadhuislaan, fietstunnel Bakkersweg, gemeentelijke structuurvisie, gebiedsontwikkeling Maarsbergen Oost.

Momenteel gaat de aandacht uit naar bijvoorbeeld de spooronderdoorgang Maarsbergen, woningbouw Buntplein, dorpshuis de Twee Marken, Henschotermeer, voormalige gemeentewerf Maarn.

Doelstelling en visie

De doelstelling van VBMM is ‘Het behouden, herstellen of verbeteren van de leefbaarheid, de vitaliteit, de woonvoorzieningen en de ruimtelijke ordening van de kernen Maarn en Maarsbergen, alles in de ruimste zin van het woord. Met name vanuit de aandachtsgebieden infrastructuur, grote bouwprojecten en zaken van algemeen dorpsbelang’.

Rode draad voor VBMM is dat er zaken zijn die centraal in de Utrechtse Heuvelrug geregeld moeten worden, maar dat de onderwerpen die decentraal in de dorpen opgepakt kunnen worden ook daar vorm krijgen. VBMM wil namens de inwoners een spreekbuis en aanspreekpunt zijn naar de gemeenteraad, het college van B&W en de provincie.

Voor contact met het bestuur, klik contactformulier