Project: 2015

Bewonersbijeenkomst over Toekomst Henschotermeer groot succes

15 november 2015 Bewonersbijeenkomst over "Henschotermeer" groot succes. Sinds jaren is het Recreatieschap Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn verantwoordelijk voor het beheer van het Henschotermeer. Nu de overheid heeft besloten het Recreatieschap op te heffen, is ook de deur open gezet om meer evenementen en commercie rond het Henschotermeer toe te laten. Voor inwoners van…
Read more

Nieuwe locatie voor de brandweerkazerne Maarn – Maarsbergen

De het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een nieuw bestemmingsplan voorgesteld om een nieuwe brandweerkazerne mogelijk te maken aan de Tuindorpweg, tussen Maarn en Maarsbergen. Deze nieuwe kazerne dient ter vervanging van de beide bestaande (verouderde) kazernes in de afzonderlijke kernen. De voorgestane nieuwbouwlocatie is gesitueerd op een perceel grond aan…
Read more

Doelstelling VBMM

VBMM is dé belangenorganisatie voor de algemene belangen van de inwoners van de dorpen Maarn & Maarsbergen. Speerpunten van VBMM zijn ruimtelijke vraagstukken, bouwprojecten en verkeersvraagstukken in en rond Maarn en Maarsbergen. Ruim 500 huishoudens in Maarn en Maarsbergen zijn lid van onze club. VBMM overlegt met grote regelmaat met (groepen) inwoners, andere verenigingen (in…
Read more

Dorpsplan centrum Maarsbergen en ondertunneling spoor en A12

14 april 2015 VBMM maakt met trots deel uit van het Dorpscomité Maarsbergen, waarin naast de initiatiefnemers (en drijvende krachten!) Ruud Hartvelt en Jan Huyser ook Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en de Ondernemers Sociëteit Maarn/Maarsbergen (OSMM) deelnemen. Dit dorpscomité is een succesvol voorbeeld gebleken van de samenwerking waarmee we in Maarn en Maarsbergen zaken weten…
Read more