Doelstelling & Statuten

De VBMM streeft naar een verantwoorde ontwikkeling van verkeer en vervoer(rij- en railwegen) en wat daarmee samenhangt, in nauwe relatie met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de dorpen Maarn en Maarsbergen. Een en ander in verband met de ontwikkelingen rond de beoogde aanleg van de HSL-Oost en A12. In verband hiermee zal zij de gemeenschappelijke belangen van de leden behartigen en bevorderen (vrij naar statuut Art.2)

Om onze doelstelling te bereiken geven wij voorlichting aan ruim 600 gezinnen die lid zijn en maken wij aktief deel uit van het 'Platform Maarn Maarsbergen'. In dit platform zijn alle betrokken organisaties uit onze gemeente betrokken. Gezamenlijk streven wij een optimale oplossing na die zo mogelijk voldoet aan de volgende criteria:
De bestaande barriere van spoor en snelweg moet weg. De uiteindelijke oplossing voor HST-Oost en A12 moet duurzaam omgaan met de ruimte en zo veel mogelijk winst opleveren voor de bewoners van onze dorpen en voor  natuur, milieu en landschap.
Het trace voor HST-Oost en A12 dient nu integraal te worden aangepakt. Het uitgangspunt hiervoor is bundeling van de hoofdinfrastructuur geheel onder de grond.
Iedere oplossing moet zowel voor Maarn als Maarsbergen aanvaardbaar zijn.
Wij blijven streven naar het laten onderzoeken van iedere denkbare oplossing; geen enkele oplossing mag tevoren worden uitgesloten.
Iedere oplossing dient objectief en controleerbaar te worden gewogen op zo veel mogelijk aspecten.

De nieuwe statuten kunt u hier downloaden Statuten VBMM vanaf oktober 2013

Het huishoudelijk regelement kan u hier downloaden Huishoudelijk Reglement VBMM 30 maart 2014