Project: Toekomst/Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

15 april 2023 Gedurende de afgelopen maanden heeft de gemeenteraad zich gebogen over het voorstel Omgevingsvisie Utrechtse Heuvelrug. Deze omgevingsvisie is in beginsel al vastgesteld door de oude raad, maar toen is afgesproken dat de nieuwe raad de visie definitief vaststelt. Tijdens de formatie van het nieuwe college zijn al enige wijzigingen overeengekomen tussen de…
Read more

Toekomstvisie 2040 voor Maarn & Maarsbergen

14 juli 2022 VBMM en MMN (Maarn Maarsbergen Natuurlijk) hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk een Toekomstvisie 2040 voor Maarn en Maarsbergen opgesteld. De Toekomstvisie vormt voor ons het uitgangspunt om keuzes te kunnen maken, nieuwe thema’s te kunnen beoordelen, zienswijzes op te stellen en om te behouden wat de inwoners van Maarn en…
Read more

Toekomstvisie – specifieke samenvatting voor M&M

14 november 2021, VBMM heeft een specifieke samenvatting gemaakt van de uitkomsten voor Maarn & Maarsbergen van de Toekomstvisie. Er is afgelopen voorjaar goed gehoor gegeven aan de oproep om te participeren. VBMM hecht er dan ook aan om de inwoners de resultaten meer specifiek terug te koppelen dan de door de gemeente opgestelde globale…
Read more

Toekomstvisie: Raad – inspraak VBMM 4 november 2021

10 november 2021 Op donderdag 4 november jl. heeft de VBMM gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij de Gemeenteraad (beeldvormende bijeenkomst) over  het voorstel van B&W over de Toekomstvisie. Hieronder de strekking van deze inspraak. Na een compliment over de grote inzet van de ambtenaren en de positieve samenwerking in het…
Read more