Project: Toekomst/Omgevingsvisie

Toekomstvisie – specifieke samenvatting voor M&M

14 november 2021, VBMM heeft een specifieke samenvatting gemaakt van de uitkomsten voor Maarn & Maarsbergen van de Toekomstvisie. Er is afgelopen voorjaar goed gehoor gegeven aan de oproep om te participeren. VBMM hecht er dan ook aan om de inwoners de resultaten meer specifiek terug te koppelen dan de door de gemeente opgestelde globale…
Read more

Toekomstvisie: Raad – inspraak VBMM 4 november 2021

10 november 2021 Op donderdag 4 november jl. heeft de VBMM gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij de Gemeenteraad (beeldvormende bijeenkomst) over  het voorstel van B&W over de Toekomstvisie. Hieronder de strekking van deze inspraak. Na een compliment over de grote inzet van de ambtenaren en de positieve samenwerking in het…
Read more

Reactie van VBMM op concept Toekomstvisie

13 september 2021 De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een concept Toekomstvisie opgesteld. Deze Toekomstvisie is de paraplu over de omgevingsvisie, de preventieprojecten voor het sociaal domein, dorpsgerichte inrichting van de openbare ruimte (DIOR) en dorpsgericht werken. Tijdens verschillende sessies, enquêtes en een dorpswandeling is hiervoor input opgehaald. De gemeente organiseert een terugkoppelbijeenkomst op14 september. Inspraak…
Read more

Toekomst- en Omgevingsvisie: Mare-special

14 maart 2021 De gemeente stelt momenteel een Toekomstvisie op; onderdeel hiervan is de Omgevingsvisie. In de week van 22 maart a.s. krijgen de inwoners van Maarn en Maarsbergen de kans om hun mening te geven op tal van onderwerpen. Deze inbreng neemt de gemeente mee in de op te stellen Toekomst- en Omgevingsvisie, vast…
Read more