Nieuws

Inbreidingslocaties: inventarisatie voor besluitvorming naar raad

Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de Inventarisatie inbreidingslocaties 2020 vastgesteld. Daarmee zal deze aan de raad worden aangeboden. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen nog onduidelijk wanneer het besluitvormingsproces in de raad zal plaatsvinden.  Dit zal in ieder geval niet voor 1 september 2020 zijn. Meer informatie over deze inventarisatie…
Read more

Enquête uitslag: brede steun voor VBMM verbeterplannen

Uit de onlangs georganiseerde enquête door de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) blijkt dat een ruime meerderheid van de bewoners de verbeterplannen voor de “West-variant” van de onderdoorgang N226 in Maarsbergen ondersteunt. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat de huidige plannen voor wat betreft veiligheid en leefbaarheid verbeterd kunnen en moeten worden. Tevens worden…
Read more

Werkgroep Buntplein positief over Definitief Ontwerp

De projectontwikkelaar van TWYL heeft het Definitief Ontwerp Buntplein gedeeld met de werkgroep Buntplein, onder voorbehoud dat de welstands voortoets nog plaats moet vinden. Het plan is een vrijwel exacte uitwerking van de eerdere plannen behalve dat gekozen is voor het terug laten springen van de hoeken van het gehele gebouw in plaats van alleen…
Read more

Afsluiting Peppel Enk onrechtmatig

6 juni 2020 Nadat de landgoedeigenaar van de Peppel Enk in Maarn enkele wandelpaden over zijn terrein afsloot, namen vele Maarnse inwoners en VBMM contact hierover op met de gemeente. De gemeente heeft de situatie onderzocht en concludeert dat het wandelpad niet mag worden afgesloten. De betreffende paden zijn openbare wegen. De gemeente zal de…
Read more