Nieuws

Wijkplan voor Tuindorp

14 februari 2023 Op donderdag 26 januari jl. is het wijkplan Tuindorp gepresenteerd aan de huurders van de woningen in Tuindorp. Het betreft de verduurzaming en renovatie van 82 huurwoningen in Tuindorp. Met een geschatte aanwezigheid van ongeveer 60 personen was er sprake van een redelijke opkomst. De belangrijkste punten zijn de volgende. Het woningbestand…
Read more

Tuindorpweg 21-25 / Drukkerij VandenBerg

14 februari 2023 Op 12 december jl. was in de voormalige drukkerij van VandenBerg aan de Tuindorpweg een bijeenkomst voor omwonenden en andere belangstellenden over de plannen voor woningbouw op het terrein van de drukkerij. Dit terrein is voor woningbouw bestemd in het kader van de inbreidingslocaties, zoals deze door de vorige raad zijn vastgesteld.…
Read more

Doe Maarn Mee – raadsbesluit 9 februari 2023

14 februari 2023 Het voorstel “Spreiding” van de werkgroep DoeMaarnMee voor de herinrichting van een aantal voorzieningen in Maarn en Maarsbergen (scholen, kinderopvang, dorpshuis en sporthal) is door B&W ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. B&W steunt het voorstel voor spreiding van de voorzieningen in twee clusters, maar geeft wel aan dat een aantal zaken…
Read more

Hoogspanning in Maarn

30 januari 2023 In onze prachtige gemeente wordt onze bebouwde kom doorklieft door 150 kV hoogspanningslijnen.  In het traject DoeMaarnMee is de situatie rondom de hoogspanningslijnen binnen onze bebouwde kom ook onderwerp van gesprek; met name de bewoners van de Planetenbaan uitten hun zorgen. Als op de een of andere manier het tracé van deze…
Read more