Nieuws

Toekomstvisie: laat van je horen!

14 september 2020 Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De…
Read more

Inbreidingslocaties – inspraakreactie VBMM

6 september 2020 VBMM heeft tijdens de inspraakmogelijkheid van 31 augustus jl. haar zienswijze inzake de inventarisatie van de mogelijke inbreidingslocaties van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kenbaar gemaakt. Je kan deze hier nalezen.
Read more

Red de Koeheuvels

Een eventueel verlies van de Koeheuvels zal menig inwoner van Maarn aan het hart gaan. Door de petitie te ondertekenen steun je de initiatiefnemers van Red De Koeheuvels die dit willen voorkomen.
Read more

Landgoed Peppel Enk weer deels toegankelijk

21 augustus 2020 Het pad vanaf de Amersfoortseweg dat uitkomt op de Hoekenkamp op Landgoed Peppel Enk is inmiddels weer voor een ieder toegankelijk. Hiermee heeft de landgoedeigenaar voldaan aan het dwangsombesluit dat het college op 16 juli jl. aan hem oplegde. Dit neemt niet weg dat de Peppel Enk aan de zijde van de…
Read more