Nieuws

Enquête aardgasvrij wonen in onze gemeente

4 maart 2021 De gemeente heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de Transitievisie Warmte. Hierin  staat hoe de overstap naar aardgasvrij wonen en werken er de komende jaren uitziet in onze gemeente. In 2021 moet elke gemeente de Transitievisie Warmte af hebben. De gemeente heeft een aantal keuzes gemaakt hoe deze overstap aan te pakken.…
Read more

Geen geldautomaat in Maarn

24 januari 2021 VBMM (Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen) heeft navraag gedaan of Maarn een geldautomaat terugkrijgt. Dit is niet het geval. Alle geldautomaten (ABNAMRO, Rabobank, ING) worden overgenomen door Geldmaat; die zorgen voor een landelijke dekking. Zij voorzien niet in een geldautomaat in Maarn. Wel in Doorn (Albert Heijn en boekhandel the Readshop) en Woudenberg…
Read more

Tuindorp nieuwsbrief – december 2020

23 januari 2020 De Woningbouwvereniging (Wbv) Maarn is in het voorjaar 2020 gestart om met de bewoners van Tuindorp een wijkplan voor de buurt te ontwikkelen. Adviesbureau KAW begeleidt daarbij. Eind september is een aantal bijeenkomsten voor Tuindorp bewoners georganiseerd. In de nieuwsbrief van december 2020 deelt de Wbv hetgeen tijdens die bijeenkomsten is besproken.…
Read more

Provinciaal Inpassings Plan N226 definitief

23 december 2020 Op 9 december jl. gingen Provinciale Staten in ruime meerderheid akkoord met het voorliggende inpassingsplan. Achterom kijken heeft niet zo bar veel zin; in politiek Nederland telt de meerderheid en niet altijd de beste oplossing. Die beste oplossing, die niet voor iedereen altijd (direct) herkenbaar is. Wat zeker wel zin heeft is…
Read more