Nieuws

Ondertunneling: verkeerde maximumsnelheden

20200301 De provincie heeft laten weten dat er is gerekend met de verkeerd gehanteerde maximumsnelheden als uitgangspunt in het geluidsonderzoek. Het betreft snelheden op de toekomstige provinciale weg onder het spoor, de Tuindorpweg en de Haarweg in Maarsbergen. Deze verkeerde uitgangspunten zijn ook in een aantal andere onderzoeken gebruikt, zoals het onderzoek luchtkwaliteit en trillingen.…
Read more

Zienswijze VBMM inbreidingslocaties

20200229 Op aandringen van de gemeenteraad heeft een inventarisatie plaatsgevonden van mogelijke inbreidingslocaties voor de bouw van nieuwe woningen. Bewoners konden  tijdens een bijeenkomst in het Cultuurhuis op 19 februari jl. kennis nemen van de inbreidingslocaties en hun mening geven. VBMM heeft haar zienswijze schriftelijk aan de gemeente kenbaar gemaakt.
Read more

Toekomstige dorpsvoorzieningen: 16 maart informatieavond

20200301 In 2019 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een nieuwe voorziening in Maarn op het Trompplein, gecombineerd met woningen. Een aantal inwoners van Maarn en Maarsbergen heeft alternatieven bedacht. De initiatiefgroep en gemeente willen in een proces van co-creatie samen met inwoners, organisaties en verenigingen samen vorm geven aan een…
Read more

Dorpshuis mogelijk verspreid over meerdere plekken

12 februari 2020 Van het originele plan voor een multifunctionele accommodatie op het terrein van dorpshuis De Twee Marken lijkt weinig meer over. Wethouder Chantal Broekhuis (CDA) wil het hele volgende jaar gebruiken voor “een proces van co-creatie" met gebruikers van het huidige dorpshuis, verenigingen en inwoners. De kans is groot dat de voorzieningen uiteindelijk…
Read more