Nieuws

Bouwen voor starters en senioren in Maarn

27 mei 2024 Om te bepalen voor welke doelgroepen er de komende jaren gebouwd moet worden in Maarn en Maarsbergen, heeft de gemeente een onderzoek naar de woonbehoefte laten uitvoeren door bureau Companen. Aan zo’n 50 inwoners is gevraagd wat hun belangrijkste woonwensen zijn. Daarnaast heeft de gemeente navraag gedaan bij lokale en regionale makelaars…
Read more

Status update werkgroep Grondwater

5 mei 2024 Deze winter is de werkgroep Grondwateroverlast Maarn/Maarsbergen in het leven geroepen. We spannen ons in om schade aan woningen door grondwateroverlast te beperken en te voorkomen. Onze eerste doelstelling is de omvang van de overlast onder de aandacht te brengen. Daartoe willen wij als werkgroep deze omvang inventariseren zodat we de urgentie…
Read more

Grondwateroverlast – werkgroep

8 april 2024 De overvloedige regenval van de afgelopen maanden en het hoge grondwaterpeil hebben voor veel bewoners en bedrijven voor grote overlast gezorgd. Er waren vele meldingen van ondergelopen kruipruimtes, kelders of souterrains. Een groep bewoners uit Maarn en Maarsbergen heeft zich verenigd in de Werkgroep Grondwateroverlast Maarn/Maarsbergen. Deze werkgroep bestaat uit Loek van…
Read more

Verslag verkeersknelpunten bijeenkomst 18 januari 2024

23 februari 2024 Op 18 januari jl. hield de VBMM een bijeenkomst voor belangstellenden over verkeersknelpunten in Maarn/Maarsbergen. Naast leden en inwoners waren enkele raadsleden en gemeente ambtenaren aanwezig. Met de uitkomsten van deze avond wil VBMM de verkeersproblematiek bij de gemeente op tafel krijgen en zorgen dat inwoners zich beter gehoord voelen. Wethouder Haaxma…
Read more