Project: MFA Dorpshuis

DoeMaarnMee: co-creatie stopt

15 april 2023 De uitvoering van het raadsbesluit over DoeMaarnMee is inmiddels door B&W ter hand genomen. Er is een ambtelijke werkgroep ingesteld die de scenario’s ‘Spreiding’ en ‘Renovatie’ verder uitwerkt. Daarbij zijn de financiële kaders verruimd en is ook de bouw van een minimum aantal woningen niet langer vereist. Het co-creatie proces is gestopt.…
Read more

Doe Maarn Mee – raadsbesluit 9 februari 2023

14 februari 2023 Het voorstel “Spreiding” van de werkgroep DoeMaarnMee voor de herinrichting van een aantal voorzieningen in Maarn en Maarsbergen (scholen, kinderopvang, dorpshuis en sporthal) is door B&W ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. B&W steunt het voorstel voor spreiding van de voorzieningen in twee clusters, maar geeft wel aan dat een aantal zaken…
Read more

Zienswijze DoeMaarnMee Masterplan

22 januari 2023 VBMM heeft begin januari haar zienswijze op het DMM Masterplan Voorzieningen Maarn Maarsbergen ingediend bij de gemeente. Het bestuur heeft getracht de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen. Daarbij realiseren wij ons dat wij niet altijd een unaniem draagvlak bereiken echter wel de mening van het merendeel van onze…
Read more

11 mei a.s. DoeMaarnMee informatiebijeenkomst

Doe Maarn Mee is het co-creatie traject om een aantal voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen toekomstbestendig te maken. Het doel is om het dorpshuis de Twee Marken, de sporthal, de bibliotheek, de twee scholen én de kinderopvang op een goede manier een (nieuwe) plek te geven in Maarn. Na een lang en intensief ontwikkeltraject zijn twee…
Read more