Project: MFA Dorpshuis

Zienswijze dorpsvoorzieningen

12 oktober 2023 Tijdens de ingelaste ledenvergadering van 27 september jl. werd duidelijk dat de VBMM leden vinden dat er hoe dan ook door de GUH-raad een besluit moet worden genomen om aan de jaren voortslepende discussie een einde te maken. Het voorstel van B&W ligt in lijn met het uiteindelijke voorstel van DoeMaarnMee, dat…
Read more

Dorpsvoorzieningen MM stap dichterbij

Persbericht van de GUH van 20 september 2023 Keuze voor goede dorpsvoorzieningen mogelijk op basis van twee uitgewerkte scenario’s Voor een levendig dorp met eigenheid en samenhang zijn goede voorzieningen voor de inwoners essentieel. Niet alleen nu, maar ook voor de komende decennia. Voor jong en oud. Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2023 besluit…
Read more

DoeMaarnMee: co-creatie stopt

15 april 2023 De uitvoering van het raadsbesluit over DoeMaarnMee is inmiddels door B&W ter hand genomen. Er is een ambtelijke werkgroep ingesteld die de scenario’s ‘Spreiding’ en ‘Renovatie’ verder uitwerkt. Daarbij zijn de financiële kaders verruimd en is ook de bouw van een minimum aantal woningen niet langer vereist. Het co-creatie proces is gestopt.…
Read more