Project: MFA Dorpshuis

Dorpshuis mogelijk verspreid over meerdere plekken

12 februari 2020 Van het originele plan voor een multifunctionele accommodatie op het terrein van dorpshuis De Twee Marken lijkt weinig meer over. Wethouder Chantal Broekhuis (CDA) wil het hele volgende jaar gebruiken voor “een proces van co-creatie" met gebruikers van het huidige dorpshuis, verenigingen en inwoners. De kans is groot dat de voorzieningen uiteindelijk…
Read more

Brief VBMM over MFA (Twee Marken) positief ontvangen door B&W

20 februari 2018 Eind 2017 hebben wij u bericht over onze brief naar de gemeente waarin wij onze bezwaren hebben geuit aangaande de procesen rond de MFA in Maarn. In hun brief van 16 januari j.l. geeft het college aan dat, wat hun betreft, het MFA er moet komen, meer dat we in participatie mee…
Read more

College van B&W zet plan voor MFA Maarn / Trompplein door zonder integraal plan

20 december 2017 College van B&W zet plan voor MFA Maarn / Trompplein door zonder integraal plan Het college van B&W is van plan om in januari 2018 de plannen te presenteren voor het realiseren van een MFA ( Multi Functionele Accomodatie) in Maarn. In maart 2018 zouden dan besluiten genomen moeten worden, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit project is…
Read more

Update over toekomst Trompplein en TweeMarken – MFA- voortgang november 2017

23 november 2017 Vanuit het bestuur van VBMM worden de ontwikkelingen rond de beoogde MFA (MultiFunctionele Accomodatie) op de locatie van De Twee Marken intensief gevolgd. Het uitgangspunt is dat op deze locatie nieuwbouw zal plaatsvinden voor de 2 basisscholen, kinderopvang en het dorpshuis. Deze organisaties overleggen met elkaar over de gewenste invulling en verdeling…
Read more