Project: 2021

Dichtgegroeide vijvers

24 september 2021, De vijvers van de Maarnse Beek, gelegen aan o.a. de Beeklaan, Breeschotenlaan en Bakkersweg, zijn nagenoeg dichtgegroeid. Dit is geen fraaie aanblik en irriteert velen. De VBMM deed navraag bij de gemeente hoe het staat met het onderhoud van deze vijvers. Het blijkt dat de plant ‘Egelskop’, die behoorlijk woekert, de voornaamste…
Read more

Reactie van VBMM op concept Toekomstvisie

13 september 2021 De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een concept Toekomstvisie opgesteld. Deze Toekomstvisie is de paraplu over de omgevingsvisie, de preventieprojecten voor het sociaal domein, dorpsgerichte inrichting van de openbare ruimte (DIOR) en dorpsgericht werken. Tijdens verschillende sessies, enquêtes en een dorpswandeling is hiervoor input opgehaald. De gemeente organiseert een terugkoppelbijeenkomst op14 september. Inspraak…
Read more

Update 3 aug ’21 – N226 spooronderdoorgang Maarsbergen

3 augustus 2021, Update van het provinciale projectteam N226 Stand van zaken aanvragen vergunningen bomenkap en ontheffing beschermde diersoorten In onze nieuwsupdate van 7 juni 2021 hebben wij gemeld dat er een vergunning zal worden aangevraagd voor het kappen van de bomen. Dit is nodig om vooruitlopend op de aanleg van de spoorwegonderdoorgangen de kabels…
Read more

Verzoek tot opstellen gebiedsvisie

12 juli 2021, Maarn Maarsbergen Natuurlijk en VBMM hebben een verzoek gestuurd aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg met het verzoek om tot een gebiedsvisie te komen voor het gebied ten noorden van Maarn vanwege de toenemende recreatiedruk. De uitbreidingsplannen van het Henschotermeer en de intensivering op de nabijgelegen campings/bungalowparken trekken een…
Read more