Projecten

 

Energietransitie
Binnen onze gemeente staan we de komende decennia voor grote uitdagingen ten aanzien van het opwekken van duurzame energie en het reduceren van het gasgebruik tot uiteindelijk nul op de meter. De vraag is wat de blijvende impact is op ons landschap bij het opwekken van duurzame energie gebruikmakend van grote windmolens en zonnevelden. En welke alternatieven zijn er om duurzame energie op te wekken, zonder het landschap aan te tasten.

 

Toekomst- en Omgevingsvisie
Hoe zien Maarn en Maarsbergen er uit in 2040? Hoe blijven onze dorpen aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren? De gemeente ontwikkelde een Toekomstvisie en een omgevingsvisie die de gewenste toekomst van onze gemeente beschrijft. Deze visie is gemaakt  samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Op 3 juli 2023 stelde de gemeenteraad de omgevingsvisie vast.

 

 

Maarsbergen – Onderdoorgang
De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt een tunnel onder het spoor. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan. De werkzaamheden starten februari 2024.

 

Maarn - MFA De Twee Marken
De gemeenteraad heeft in 2019 groen licht gegeven voor het ontwikkelen van een plan voor een Multifunctionele Accommodatie in Maarn, waarbij diverse voorzieningen bij elkaar komen. Momenteel wordt in een co-creatie (gemeente en een groep betrokken inwoners) onderzocht hoe dit het beste vorm kan krijgen.

 

 

Maarn - Henschotermeer
De exploitant van het Henschotermeer heeft plannen om het gebied rondom de recreatieplas te ontwikkelen. De plannen betreffen onder andere het vernieuwen van het restaurant en de realisatie van een kinderboerderij en een activiteitenhal. Tevens zijn er plannen voor verblijfsrecreatie en de verhuizing van de YMCA jeugdherberg vanuit Leusden naar het Henschotermeer.