Projecten

 

Maarn - Buntplein

Realisatie van 13 woningen op locatie Buntplein te Maarn. Verkoop van de woningen is gestart op 4 december 2020.

 

 

 

Maarsbergen – Onderdoorgang

De Woudenbergseweg (N226) in Maarsbergen krijgt een tunnel onder het spoor. Hiermee verdwijnt de gelijkvloerse spoorwegovergang. Doel is het bevorderen van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in het dorp. De provincie Utrecht, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ProRail werken hier gezamenlijk aan. Het Provinciaal Inpassing Plan (PIP) is vastgesteld in december 2020.

 

Maarn - MFA De Twee Marken

De gemeenteraad heeft in 2019 groen licht gegeven voor het ontwikkelen van een plan voor een Multifunctionele Accommodatie in Maarn, waarbij diverse voorzieningen bij elkaar komen. Momenteel wordt in een co-creatie (gemeente en een groep betrokken inwoners) onderzocht hoe dit het beste vorm kan krijgen.

 

 

Maarn - Henschotermeer

De exploitant van het Henschotermeer heeft plannen om het gebied rondom de recreatieplas te ontwikkelen. De plannen betreffen onder andere het vernieuwen van het restaurant en de realisatie van een kinderboerderij en een activiteitenhal. Tevens zijn er plannen voor verblijfsrecreatie en de verhuizing van de YMCA jeugdherberg vanuit Leusden naar het Henschotermeer.

 

Maarn, voormalige gemeentewerf

In de nota ‘scenario analyse grondexploitaties’ is beschreven welke locaties de gemeente Utrechtse Heuvelrug de komende jaren zal verkopen. Voor Maarn is de voormalige gemeentewerf (Jacob van Wassenaerlaan 23-25) als ontwikkellocatie vastgesteld. Momenteel wordt het globale bestemmingsplan opgesteld. Bij elke ontwikkellocatie betrekt de gemeentelijke projectleiding eveneens de omwonenden middels participatie. Naar verwachting wordt het eerste (nog nader te bepalen) bestemmingsplan op zijn vroegst onherroepelijk in het eerste kwartaal van 2021. De locaties worden via een openbare tenderprocedure verkocht. Meer informatie.