Projecten

Het bestuur van VBMM werkt aan diverse projecten. Soms zijn dit interne projecten, maar meestal betreft het projecten die de inwoners van Maarn en Maarsbergen direct raken. Om u inzicht te geven in de projecten die momenteel gaande zijn, geven we hieronder een kort overzicht.  Als u betrokken wilt zijn bij specifieke projecten, laat het dan weten!

(1) Maarsbergen – Dorpsplan
Ondertunneling N226 en creëren centrum. Besluitvorming over de komst van de tunnel is afgerond, budgetten zijn beschikbaar. De grote vraag is nog waar de tunnel en wegen precies worden ingepast in het dorp Maarsbergen. Overleg hierover is gaande.

(2) Maarsbergen - Oost
Vergroting van het industrieterrein en beoogde bouw van 18 woningen. Plan bevind zich nog in besluitvormingsfase.

(3) Maarsbergen - Haarweg
Ivm project nr 1 & nr 2 is dit sub-project ontstaan vanwege de verkeersstromen in en rond Maarsbergen.

(4) Centrumplan
Realisatie Supermarkt in centrum van Maarn met parkeren op eigen terrein. Eindfase is in zicht, aandacht gaat nu naar de afronding en aankleding openbare ruimte, zoals groenvoorzieningen en loop- en rij-routes.

(5) Buitenruimte Raadhuislaan
Na voltooiing Centrumplan - opknappen van de  gemeentelijke buitenruimte

(6) Buntplein
Bouwactiviteit na vertrek supermarkt op huidige locatie. VBMM initieert en activeert omwonenden rondom Buntplein.

(7) A12 - fijnstof
Ivm uitstoot van het verkeer op A12 en de N-wegen, betere onderbouwing van deze problematiek

(8) Promotie - VBMM
Wens leden: - opzet van een nieuwe website is afgerond. Facebookpagina is actief.

(9) Beraad Maarn - Maarsbergen
Overkoepelende activiteit - afstemming op dorpen niveau. Overlegstructuur wordt aangepast en verbreed.

(10) Verplaatsen Brandweerkazernes
Eerste informatie door Gemeente is bekend gemaakt. De ontwerptekeningen zijn openbaar via www.heuvelrug.nl.

(11) Fietspaden buitengebied
Provincie en Gemeente zijn hiermee bezig

(12) Herstructureren bedrijventerrein Maarn
Eigenaar heeft besloten tot herbouw

(13) Herhuisvesting Scholen & Kinderopvang
Brede School - Twee Marken, momenteel nog planfase.

(14) Ontwikkelingsrichting woningbouw MM
Discussie over behoefte en doelgroepen en invulling van nieuwbouwprojecten in Maarn en Maarsbergen.

(15) Bebouwing gemeentewerf Maarn
Na verplaatsen Brandweerkazerne komt locatie vrij voor woningbouw. Nog geen concrete plannen.

(16) Henschotermeer - bestuurlijke vernieuwingen recreatieschap en gemeenten Woudenberg en UH.
Vercommercialisering Buitengebied

Voor informatie over projecten en eventuele interesse om bij te dragen kunt u contact opnemen met bestuur@vbmm.nl. Binnen VBMM is veel ruimte voor inwoners om zich in te spannen voor concrete issues die u na aan het hart liggen, maar altijd met het oog op het algemene belang van bewoners.