Project: Inbreidingslocaties

Inbreidingslocaties en andere bouwactiviteiten

15 november 2020 Op donderdag 8 oktober jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de inbreidingslocaties. Er was een flink aantal amendementen en moties ingediend. Alleen de volgende inbreidingslocaties in Maarn/Maarsbergen kwamen aan de orde: De drie Plattenberg/Meubin locaties Amendement D66 Dit amendement richtte zich op de Amersfoortseweg 38 (nr. 148) Vanwege de opmerkingen…
Read more

Inbreidingslocaties – inspraakreactie VBMM

6 september 2020 VBMM heeft tijdens de inspraakmogelijkheid van 31 augustus jl. haar zienswijze inzake de inventarisatie van de mogelijke inbreidingslocaties van de gemeente Utrechtse Heuvelrug kenbaar gemaakt. Je kan deze hier nalezen.
Read more

Inbreidingslocaties: inventarisatie voor besluitvorming naar raad

Het college van B&W van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de Inventarisatie inbreidingslocaties 2020 vastgesteld. Daarmee zal deze aan de raad worden aangeboden. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen nog onduidelijk wanneer het besluitvormingsproces in de raad zal plaatsvinden.  Dit zal in ieder geval niet voor 1 september 2020 zijn. Meer informatie over deze inventarisatie…
Read more

Inbreidingslocaties; nota van beantwoording vertraagd

20200419 De gemeente laat weten dat er momenteel nog wordt gewerkt aan het beantwoorden van de reacties die zijn ontvangen naar aanleiding van de publicaties en/of de inloopavond over dit onderwerp. Deze reacties worden vervat in een zogenoemde ‘nota van beantwoording’. De gemeente verwachtte in april of mei te kunnen besluiten over deze inventarisatie. Als…
Read more