Downloads & Links

MAARSBERGEN ONDERDOORGANG N226

20200701 Samenvatting inspreken Statenvergadering
20200618 Samenvatting inspreken bij raad GUH
20200615 Uitslag enquête
20200625 Nieuwsbrief onderdoorgang
20200525 Verbetervoorstel VBMM
20200130 Inspraakreactie VBMM op het voorontwerp PIP
Informatiepagina van de provincie

 

MAARN MFA / DORPSHUIS

DOE MAARN MEE
20210107 Verslag bewonersoverleg Maatschappelijke Voorzieningen Maarn/Maarsbergen
20200226 Procesplan co-creatie Doe Maarn Mee
20191218 Dorpshuis verspreid over meerdere plekken?
20190923 Initiatiefgroep lanceert nieuw plan

 

MAARN BUNTPLEIN

20200123 Stedenbouwkundigkader
20191119 Stedenbouwkundigkader Buntplein - raadsbesluit
20191119 Stedenbouwkundigkader Buntplein - raadsvoorstel
20180304 Statement van de VBMM werkgroep

 

MAARN HENSCHOTERMEER

20191218 Brief van SP aan Nationale Ombudsman
20191000 SRO-scan ontwikkeling Henschotermeer
Kaart Henschotermeer

 

ENERGIETRANSITIE

Aardgasvrij wonen gemeente Utrechtse Heuvelrug
Regionale Energietransitie gemeente Utrechtse Heuvelrug
Regionale Energiestrategie U16

 

INBREIDINGSLOCATIES

20200914 Stand van zaken en gemeentelijke stukken inbreidingslocaties 
20200906 Inspraak VBMM beeldvorming raad
20200227 Zienswijze VBMM inbreidingslocaties

 

VERENIGING VBMM

Statuten
Huishoudelijk reglement
Privacy & cookieverklaring

 

IN EN ROND DE PROVINCIE

Provincie Utrecht
Strategisch Mobiliteitsplan provincie Utrecht 2004-2020, het SMPU+
Stichting Het Utrechts Landschap
Natuur en Milieufederatie Utrecht

 

IN ONZE GEMEENTE

Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk
Dorpsraad Maarsbergen
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Federatie Groene Heuvelrug
Structuurvisie 2030 - gemeente Utrechtse Heuvelrug