Downloads & Links

MAARSBERGEN ONDERDOORGANG N226
20240329 Inspraaknotitie VBMM Auditrapport Definitief Ontwerp
20240105 Auditrapport Definitief Ontwerp onderdoorgang
20200701 Samenvatting inspreken Statenvergadering
20200618 Samenvatting inspreken bij raad GUH
20200615 Uitslag enquête
20200625 Nieuwsbrief onderdoorgang
20200525 Verbetervoorstel VBMM
20200130 Inspraakreactie VBMM op het voorontwerp PIP
Informatiepagina van de provincie

 

MAARN MFA / DORPSHUIS
DOE MAARN MEE
20230106 Zienswijze van VBMM op DoeMaarnMee masterplan
20220915 Masterplan voorzieningen 2.0
20220915 Beslisdocument Doe Maarn Mee
20210529 Kaders inwoners Maarn Maarsbergen Masterplan Voorzieningen
20210107 Verslag bewonersoverleg Maatschappelijke Voorzieningen Maarn/Maarsbergen
20200226 Procesplan co-creatie Doe Maarn Mee

 

MAARN HENSCHOTERMEER
20191000 SRO-scan ontwikkeling Henschotermeer
Kaart Henschotermeer

 

ENERGIETRANSITIE
Aardgasvrij wonen gemeente Utrechtse Heuvelrug
Regionale Energietransitie gemeente Utrechtse Heuvelrug
Regionale Energiestrategie U16
RES Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug

 

TOEKOMST/OMGEVINGSVISIE
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Omgevingsvisie
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Toekomstvisie
Gemeente Utrechtse Heuvelrug - Omgevingswet
Omgevingswet

 

INBREIDINGSLOCATIES
20200914 Stand van zaken en gemeentelijke stukken inbreidingslocaties 
20200906 Inspraak VBMM beeldvorming raad
20200227 Zienswijze VBMM inbreidingslocaties

 

MAARN BUNTPLEIN
20200123 Stedenbouwkundigkader
20191119 Stedenbouwkundigkader Buntplein - raadsbesluit
20191119 Stedenbouwkundigkader Buntplein - raadsvoorstel
20180304 Statement van de VBMM werkgroep

 

VERENIGING VBMM
Statuten
Huishoudelijk reglement
Privacy & cookieverklaring

 

IN EN ROND DE PROVINCIE
Provincie Utrecht
Strategisch Mobiliteitsplan provincie Utrecht 2004-2020, het SMPU+
Stichting Het Utrechts Landschap
Natuur en Milieufederatie Utrecht

 

IN ONZE GEMEENTE
Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk
Dorpsraad Maarsbergen
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Federatie Groene Heuvelrug
Structuurvisie 2030 - gemeente Utrechtse Heuvelrug