Project: 2020

Provinciaal Inpassings Plan N226 definitief

23 december 2020 Op 9 december jl. gingen Provinciale Staten in ruime meerderheid akkoord met het voorliggende inpassingsplan. Achterom kijken heeft niet zo bar veel zin; in politiek Nederland telt de meerderheid en niet altijd de beste oplossing. Die beste oplossing, die niet voor iedereen altijd (direct) herkenbaar is. Wat zeker wel zin heeft is…
Read more

Peilnota Toekomst/omgevingsvisie inspreektekst VBMM

5 december 2020 VBMM heeft op 3 december jl. ingesproken tijdens de raadsvergadering over de peilnota toekomstvisie/omgevingsvisie. Hieronder volgt de inbreng van VBMM. Voorzitter en leden van de raad, Graag maakt de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) gebruik van de mogelijkheid in te spreken inzake de voorliggende concept Peilnota Toekomstvisie Heuvelrug. Compliment Allereerst willen wij…
Read more

Start verkoop koopwoningen Buntplein

1 december 2020 Vrijdag 4 december a.s. start de verkoop van de koopwoningen van plan Buntplein; 6 nieuwbouw-eengezinswoningen. In een latere fase komen de 7-huur appartementen aan bod. Er is belangstelling genoeg, aldus makelaar Breur.
Read more

Peilnota als basis voor Toekomstvisie

1 december 2020 In de Gemeenteraadsvergadering van 3 december a.s. wordt de Peilnota Toekomstvisie¬†beeldvormend behandeld, waarna deze op 28 januari 2021 ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Deze Peilnota bouwt voort op de Hoofdlijnennotitie Omgeving die in juli 2019 is vastgesteld. In de Peilnota zijn de uitkomsten verwerkt van de gemeentebrede participatie die in augustus-oktober van…
Read more