Project: 2020

RES – verslag beeldvorming raad 25 mei 2020

Verslag inspreekavond Beeldvorming Regionale Energietransitie Strategie 25 mei 2020 Namens VBMM hebben Rinnie van der Horst en Barend van Ginkel ingesproken bij de beeldvormende raadsvergadering van 25 mei jl. omtrent de Regionale Energietransitie Strategie (RES). Achtergrondinformatie: De RES staat voor Regionale Energie Strategie en is afgesproken in het Klimaatakkoord. De RES bestaat uit 30 regio’s…
Read more

Bezuiniging beheer openbare ruimte – vervolg

26 mei 2020 In april vroeg VBMM de gemeente UH om nadere informatie over hun voornemen tot bezuiniging op het onderhoud van de openbare ruimte in Maarn en Maarsbergen. Dit mede naar aanleiding van een artikel in de Kaap van 9 april. De gemeente antwoordde dat het betreffende artikel niet correct is en dat de…
Read more

Regionale Energietransitie; VBMM spreekt in

26 mei 2020, In de beeldvormende bijeenkomst van de raad van de gemeente UH van 25 mei jl. lag het voorstel om in te stemmen met de ontwerp RES (Regionale Energie Strategie). Onderdeel is o.a. het bouwen van windturbines op de Utrechtse Heuvelrug. VBMM sprak in en bracht onderstaande punten onder de aandacht aangaande de…
Read more

Voorstel onderdoorgang Maarsbergen – enquête

Voor een veiliger, realiseerbaarder en vooral leefbaarder “om de West” Betrokken dorpsgenoten, In onze zienswijze van 30 januari 2020 over de lopende PIP procedure, wezen wij op het leefbaarheidsaspect, het verkeersveiligheid rapport, de herberekening van diverse uitgebrachte rapporten en de narekening van diverse kosten aspecten. Tot nu is er slechts bericht over het geluidsrapport. Hieruit…
Read more