Volg ons ook op Facebook
(klik op bijgaand logo) 

Vacature bestuurslid: SECRETARIS
Hoofdtaken zijn:
- Verzamelen en verzenden van vergaderstukken;
- Verslaglegging van bestuursvergaderingen en ALV;
- Verzorging in- en uitgaande stukken.
Iets voor jou? Nadere informatie is te verkrijgen door een mail te sturen naar secretaris@vbmm.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

Noteer in je agenda: ALV - donderdag 20 mei 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------

De Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen behartigt de belangen van de inwoners van Maarn en Maarsbergen. Het streven is daarbij gericht op een aantrekkelijke leefomgeving, gezond en veilig.

VBMM wil een spreekbuis en aanspreekpunt zijn naar de gemeenteraad, het college van B&W en de provincie. Overleg, burgerparticipatie en inspraak zijn voor VBMM van groot belang. Een belangrijke opgave daarin is het informeren van de inwoners van Maarn en Maarsbergen over toekomstige ontwikkelingen in deze kernen.

In de afgelopen jaren is VBMM betrokken geweest bij onder meer het centrumplan Maarn, woningbouw Marezhof, fietstunnel Bakkersweg en gemeentelijke structuurvisie. Momenteel gaat de aandacht uit naar onder andere de onderdoorgang N226 in Maarsbergen, omgevingsvisie, dorpshuis de Twee Marken en het Henschotermeer.

 

LID WORDEN?

CONTACT OPNEMEN MET ONS?

PRIVACY & COOKIEVERKLARING

 

Secretariaat
secretaris@vbmm.nl

KvK Utrecht 40481223

 

Laatste nieuws

Klik hier voor meer nieuws