Project: Energietransitie

Hoogspanning in Maarn

30 januari 2023 In onze prachtige gemeente wordt onze bebouwde kom doorklieft door 150 kV hoogspanningslijnen.  In het traject DoeMaarnMee is de situatie rondom de hoogspanningslijnen binnen onze bebouwde kom ook onderwerp van gesprek; met name de bewoners van de Planetenbaan uitten hun zorgen. Als op de een of andere manier het tracé van deze…
Read more

Zonnelint langs de A12

6 november 2022 VBMM is verheugd te melden dat een volgende stap is gezet voor het opwekken van zonne-energie langs de A12. Dat dit project nu wordt aangemeld bij het Nationale Programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) is dan ook goed nieuws. De potentie van een zonnelint langs de A12 is onderzocht door de…
Read more

Zon en wind – drie maanden uitstel

10 maart 2021 Het samenwerkingsverband U16 (16 Utrechtse gemeenten waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug) wil 3 maanden uitstel voor het indienen van geschikte locaties voor plaatsing van windmolens en zonnevelden. De reden hiervoor is dat de gemeenten meer tijd nodig hebben om het participatieproces op een juiste manier uit te voeren. De officiële deadline voor…
Read more

Enquête aardgasvrij wonen in onze gemeente

4 maart 2021 De gemeente heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de Transitievisie Warmte. Hierin  staat hoe de overstap naar aardgasvrij wonen en werken er de komende jaren uitziet in onze gemeente. In 2021 moet elke gemeente de Transitievisie Warmte af hebben. De gemeente heeft een aantal keuzes gemaakt hoe deze overstap aan te pakken.…
Read more