Project: Energietransitie

Energietransitie – update

10 november 2020 De gemeente heeft als doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2050. Inmiddels heeft de gemeente de ontwerp RES ingediend. Het geeft de eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte in de regio. Met deze ontwerp RES stelt de gemeente, samen met 15 andere gemeenten in de provincie Utrecht, hoeveel duurzame energie…
Read more

Enquête – windmolens en zonnevelden

De gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH) houdt tot en met 14 oktober een online enquête ‘Windmolens en zonnevelden in ons buitengebied’. Deze enquête is onderdeel van de bredere aanpak Samen Duurzaam Doen. Dit in het licht van de GUH ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Laat je horen; vul de enquête in.
Read more

Energietransitie – verslag beeldvorming raad 25 mei 2020

Verslag inspreekavond Beeldvorming Regionale Energietransitie Strategie 25 mei 2020 Namens VBMM hebben Rinnie van der Horst en Barend van Ginkel ingesproken bij de beeldvormende raadsvergadering van 25 mei jl. omtrent de Regionale Energietransitie Strategie (RES). Achtergrondinformatie: De RES staat voor Regionale Energie Strategie en is afgesproken in het Klimaatakkoord. De RES bestaat uit 30 regio’s…
Read more

Regionale Energietransitie; VBMM spreekt in

26 mei 2020, In de beeldvormende bijeenkomst van de raad van de gemeente UH van 25 mei jl. lag het voorstel om in te stemmen met de ontwerp RES (Regionale Energie Strategie). Onderdeel is o.a. het bouwen van windturbines op de Utrechtse Heuvelrug. VBMM sprak in en bracht onderstaande punten onder de aandacht aangaande de…
Read more