Project: Energietransitie

Windturbines in Maarsbergen?

15 april 2023 De provincie is van mening dat er onvoldoende plannen voor windenergie zijn ingediend door gemeenten en neemt daarom zelf regie met betrekking tot de aanwijzing van locaties voor windprojecten. De provincie stelt daartoe een eigen planMER op waarin milieu-informatie wordt verzameld over de verschillende mogelijke locaties. Deze informatie geeft input voor het…
Read more

VBMM klimaatpartner van Lokaal Klimaatakkoord

15 april 2023 Het Lokaal Klimaatakkoord is een samenwerking van inwoners, bedrijven, organisaties en de gemeente. Het is een ‘doe-akkoord’; niet eindeloos praten maar concrete plannen maken en aan de slag! De samenwerkende partijen komen bijeen om van elkaar te leren, elkaar te inspireren, motiveren en helpen om CO₂ te besparen. De VBMM is één…
Read more

Hoogspanning in Maarn

30 januari 2023 In onze prachtige gemeente wordt onze bebouwde kom doorklieft door 150 kV hoogspanningslijnen.  In het traject DoeMaarnMee is de situatie rondom de hoogspanningslijnen binnen onze bebouwde kom ook onderwerp van gesprek; met name de bewoners van de Planetenbaan uitten hun zorgen. Als op de een of andere manier het tracé van deze…
Read more

Zonnelint langs de A12

6 november 2022 VBMM is verheugd te melden dat een volgende stap is gezet voor het opwekken van zonne-energie langs de A12. Dat dit project nu wordt aangemeld bij het Nationale Programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) is dan ook goed nieuws. De potentie van een zonnelint langs de A12 is onderzocht door de…
Read more