Project: Energietransitie

Zon en wind – drie maanden uitstel

10 maart 2021 Het samenwerkingsverband U16 (16 Utrechtse gemeenten waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug) wil 3 maanden uitstel voor het indienen van geschikte locaties voor plaatsing van windmolens en zonnevelden. De reden hiervoor is dat de gemeenten meer tijd nodig hebben om het participatieproces op een juiste manier uit te voeren. De officiële deadline voor…
Read more

Enquête aardgasvrij wonen in onze gemeente

4 maart 2021 De gemeente heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de Transitievisie Warmte. Hierin  staat hoe de overstap naar aardgasvrij wonen en werken er de komende jaren uitziet in onze gemeente. In 2021 moet elke gemeente de Transitievisie Warmte af hebben. De gemeente heeft een aantal keuzes gemaakt hoe deze overstap aan te pakken.…
Read more

Energietransitie – update

10 november 2020 De gemeente heeft als doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2050. Inmiddels heeft de gemeente de ontwerp RES ingediend. Het geeft de eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte in de regio. Met deze ontwerp RES stelt de gemeente, samen met 15 andere gemeenten in de provincie Utrecht, hoeveel duurzame energie…
Read more

Enquête – windmolens en zonnevelden

De gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH) houdt tot en met 14 oktober een online enquête ‘Windmolens en zonnevelden in ons buitengebied’. Deze enquête is onderdeel van de bredere aanpak Samen Duurzaam Doen. Dit in het licht van de GUH ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Laat je horen; vul de enquête in.
Read more