Nieuws

Potentiële nieuwe woningbouwlocaties

26 januari 2020 Onze gemeente krijgt de komende jaren te maken met een tekort van ongeveer 500 woningen. Aanleiding voor de gemeente om afgelopen zomer aan inwoners, medewerkers en partners te vragen om antwoord te geven op de oproep ‘Waar is het volgens u mogelijk om nog huizen te bouwen in onze dorpen?’ Zo’n 200…
Read more

Informatieavond inpassingsplan 16 januari 2020

13 januari 2020 De provincie organiseert een informatieavond om een ieder te informeren over het inpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen. De informatieavond vindt plaats op 16 januari 2020 in De Weistaar, Rottegatsteeg 6 in Maarsbergen en start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Op deze avond zal een toelichting worden gegeven over het totale project. Centraal…
Read more

Beeldvormende bijeenkomst stedenbouwkundigkader Buntplein

12 januari 2020 Op 6 januari 2020 hebben de commissie leden Ruimte zich een beeld gevormd van de plannen rond het Buntplein in Maarn. De omwonenden-werkgroep had daarbij twee verzoeken aan de raadsleden: het vasthouden aan de kaders uit hun ‘statement’ (visie van de omwonenden) en dan met name de begrenzing aan de zuidkant; het…
Read more

De VBMM heeft sinds 11-9-2019 een nieuw bestuur!

De VBMM (Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen) heeft sinds 11-9-2019 een nieuw bestuur! Het bestuur bestaat uit (van rechts naar links) Ruud Hartvelt, penningmeester Marten Brouwer, Marjan Heijman, vice-voorzitter Fokke Sybesma, voorzitter Rinnie van der Horst, Harry Wisse, secretaris Denise van der Kuip en Monique Hofland. Er is nog een positie binnen het bestuur vacant. Het…
Read more