Gemeenteraadsverkiezingen 2022 – weet jij al welke partij jouw stem krijgt?

7 maart 2022 Verkiezingen - altijd weer lastig om te bepalen welke partij jouw kostbare stem krijgt. Op de Utrechtse Heuvelrug doen acht politieke partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s.: BVHLokaal, CDA, Christen Unie, D’66, Open, Partij voor de Dieren, SGP en VVD.

Om het de inwoners van Maarn & Maarsbergen makkelijker te maken, vroeg VBMM voor een aantal onderwerpen de standpunten van deze partijen op. Deze onderwerpen zijn: Dorpshuis, Tuindorp, woningbouw, recreatie, dorpshart Maarsbergen, energietransitie en participatie. Vervolgens hebben we deze standpunten in een overzichtelijk schema gezet zodat je in één oogopslag kunt zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn.

Zo kun je lezen dat de meningen over woningbouw ten noorden van Maarsbergen flink uiteenlopen. En wat te denken van Tuindorp; ook daar zien de partijen een verschillende rol weggelegd voor de gemeente: van controlerend tot coördinerend.  En ook over de financiële deelname door de gemeente aan de vormgeving van het dorpshart in Maarsbergen verschillen de partijen van mening.

Het standpunten-schema vind je hier. Een korte leeswijzer daarbij: bovenaan iedere pagina staat het onderwerp vermeld en in de meest linker kolom de vraag. Naast deze vraagkolom staan de kolommen met de antwoorden van de acht partijen.

Bovenal geldt: laat je stem niet verloren gaan!

Bestuur VBMM (Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen)

Comments are closed.