Nieuws

Informatievoorziening in Coronatijd

20200426 VBMM heeft de gemeente UH gevraagd om transparantie over de informatievoorziening rondom diverse lopende dossiers in de huidige ‘Coronatijd’. Ofwel: hoe waarborgt de gemeente in deze tijd het democratisch proces? VBMM zond hierover deze brief.
Read more

Inbreidingslocaties; nota van beantwoording vertraagd

20200419 De gemeente laat weten dat er momenteel nog wordt gewerkt aan het beantwoorden van de reacties die zijn ontvangen naar aanleiding van de publicaties en/of de inloopavond over dit onderwerp. Deze reacties worden vervat in een zogenoemde ‘nota van beantwoording’. De gemeente verwachtte in april of mei te kunnen besluiten over deze inventarisatie. Als…
Read more

Nieuwsbrief De Mare huis-aan-huis verspreid

20200419 De nieuwe Mare, de nieuwsbrief van VBMM, is uit. Huis- aan-huis verspreid in Maarn en Maarsbergen. Met daarin een update van de ontwikkelingen rond diverse thema’s zoals energietransitie, inbreidingslocaties, onderdoorgang Maarsbergen, omgevingsvisie, dorpshuis De Twee Marken/MFA (Multi Functionele Accommodatie) en nog meer. Wilt u ons contacten als u per ongeluk deze Mare niet heeft…
Read more

Onderdoorgang: verkeerde maximumsnelheden

20200301 De provincie heeft laten weten dat er is gerekend met de verkeerd gehanteerde maximumsnelheden als uitgangspunt in het geluidsonderzoek. Het betreft snelheden op de toekomstige provinciale weg onder het spoor, de Tuindorpweg en de Haarweg in Maarsbergen. Deze verkeerde uitgangspunten zijn ook in een aantal andere onderzoeken gebruikt, zoals het onderzoek luchtkwaliteit en trillingen.…
Read more