Toekomstvisie 2040 voor Maarn & Maarsbergen

14 juli 2022 VBMM en MMN (Maarn Maarsbergen Natuurlijk) hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk een Toekomstvisie 2040 voor Maarn en Maarsbergen opgesteld.

De Toekomstvisie vormt voor ons het uitgangspunt om keuzes te kunnen maken, nieuwe thema’s te kunnen beoordelen, zienswijzes op te stellen en om te behouden wat de inwoners van Maarn en Maarsbergen koesteren.

De toekomstvisie is geen statisch document. Nieuwe inzichten en ontwikkelingen zorgen ervoor dat deze MMN/VBMM-Toekomstvisie een levend document zal zijn. Spelen er nieuwe ontwikkelingen in of buiten Maarn en Maarsbergen die van belang zijn? Het is belangrijk hierover met elkaar in gesprek te blijven en na te gaan of we nog op de goede weg zijn. Dit vraagt om periodieke herijking en raadpleging van onze leden.

 

Comments are closed.