Nieuws

Henschotermeer: gemeente bijt in het zand

12 februari 2020 Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een rechtszaak rond de recente veranderingen bij het Henschotermeer verloren. Allurepark Laag Kanje en bungalowpark Noord-West-Kanje eisten ingrijpen van de gemeente tegen de afsluitingen, toegangspoorten en de entreeheffing omdat de exploitant in strijd met een plaatselijke verordening zou hebben gehandeld. Het Heuvelrugcollege weigerde dit…
Read more

Onderdoorgang: inspraakreactie VBMM op voorontwerp

30 januari 2020 VBMM heeft gereageerd op het voorontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP) Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen. Gedeputeerde Staten betrekt de ontvangen reacties bij het opstellen van het ontwerp-PIP. Daarna volgt een hoorzitting waarbij Provinciale Staten de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug hoort. Vervolgens wordt het ontwerp-PIP ter inzage gelegd, waarbij wederom de mogelijkheid bestaat voor eenieder…
Read more

VBMM op volle sterkte aan de slag

30 januari 2020 Er zijn volop redenen om als VBMM weer een actieve rol te spelen, aldus Rinnie van der Horst, de nieuwe voorzitter. De vereniging is weer nieuw leven ingeblazen met een nieuw bestuur. Er is inmiddels een visie met agenda opgesteld. Lees verder.
Read more

Potentiële nieuwe woningbouwlocaties

26 januari 2020 Onze gemeente krijgt de komende jaren te maken met een tekort van ongeveer 500 woningen. Aanleiding voor de gemeente om afgelopen zomer aan inwoners, medewerkers en partners te vragen om antwoord te geven op de oproep ‘Waar is het volgens u mogelijk om nog huizen te bouwen in onze dorpen?’ Zo’n 200…
Read more