Bouwplannen Kapelweg/Buurtsteeg

22 december 2023 Op 28 november jl. heeft een presentatie van de nieuwbouwplannen aan de Kapelweg/Buursteeg plaatsgevonden. Zoals bekend is dit initiatief door de familie Donselaar opgezet; zij zien graag dat er huurwoningen op hun kavel aan de Kapelweg worden gebouwd. Hiermee tegemoetkomend aan de groeiende vraag naar passende huurwoningen in Maarn. In overleg met de projectontwikkelaar is contact gezocht met de Woningbouw-vereniging in Maarn. Dit heeft geleid tot een samenwerking om zo het nieuwbouw-plan te realiseren. 

De bijeenkomst is georganiseerd door de projectontwikkelaar, de Woningbouw-vereniging Maarn en A&R architecten en was vooral bedoeld om de direct omwonenden te informeren over de plannen. Om het plaatje compleet te maken zijn er tekeningen getoond van beide woonblokken. In totaal is het de bedoeling om meer dan 40 woningen in het "midden en sociale" huursegment te realiseren. Zorgen van de buurtbewoners zijn zeker aan de orde gekomen. Deze bestaan met name uit het bouwen met een 4de woonlaag (wat voor Maarn ongewoon is), geluidsoverlast, fijnstof, ontwikkeling van de A12. Belangrijkste zorg is het eventueel verdwijnen van het groen en de natuur in de buurt. 

Doel is om medio 2024 met de bouwwerkzaamheden te kunnen starten. Zodra hierover meer bekend zal dit zeker door het VBMM gemeld worden.

Comments are closed.