Nieuws

Peilnota Toekomst/omgevingsvisie inspreektekst VBMM

5 december 2020 VBMM heeft op 3 december jl. ingesproken tijdens de raadsvergadering over de peilnota toekomstvisie/omgevingsvisie. Hieronder volgt de inbreng van VBMM. Voorzitter en leden van de raad, Graag maakt de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM) gebruik van de mogelijkheid in te spreken inzake de voorliggende concept Peilnota Toekomstvisie Heuvelrug. Compliment Allereerst willen wij…
Read more

Start verkoop koopwoningen Buntplein

1 december 2020 Vrijdag 4 december a.s. start de verkoop van de koopwoningen van plan Buntplein; 6 nieuwbouw-eengezinswoningen. In een latere fase komen de 7-huur appartementen aan bod. Er is belangstelling genoeg, aldus makelaar Breur.
Read more

Peilnota als basis voor Toekomstvisie

1 december 2020 In de Gemeenteraadsvergadering van 3 december a.s. wordt de Peilnota Toekomstvisie¬†beeldvormend behandeld, waarna deze op 28 januari 2021 ter besluitvorming zal worden voorgelegd. Deze Peilnota bouwt voort op de Hoofdlijnennotitie Omgeving die in juli 2019 is vastgesteld. In de Peilnota zijn de uitkomsten verwerkt van de gemeentebrede participatie die in augustus-oktober van…
Read more

De Koeheuvels over in andere handen

28 november 2020 De Koeheuvels in Maarn krijgen een andere eigenaar: het Utrechts Landschap. De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met deze natuurorganisatie met de afspraak dat het nooit bebouwd mag worden en voor altijd natuur blijft. Met dank aan allen die zich hiervoor hebben ingespannen!
Read more