Nieuws

Verslag verkeersknelpunten bijeenkomst 18 januari 2024

23 februari 2024 Op 18 januari jl. hield de VBMM een bijeenkomst voor belangstellenden over verkeersknelpunten in Maarn/Maarsbergen. Naast leden en inwoners waren enkele raadsleden en gemeente ambtenaren aanwezig. Met de uitkomsten van deze avond wil VBMM de verkeersproblematiek bij de gemeente op tafel krijgen en zorgen dat inwoners zich beter gehoord voelen. Wethouder Haaxma…
Read more

Onderdoorgang N226 – begin 2024 start werkzaamheden

22 december 2023 Op 15 november jl. was de inloopbijeenkomst in het Dorpshuis de Twee Marken in Maarn. Er was een grote opkomst en er zijn veel vragen gesteld over het project. Het ontwerp is inmiddels ingediend voor de omgevingsvergunning. Het ontwerp is ook gepresenteerd tijdens deze inloopbijeenkomst. Op de projectwebsite van ProRail kun je het ontwerp…
Read more

Bouwplannen Kapelweg/Buurtsteeg

22 december 2023 Op 28 november jl. heeft een presentatie van de nieuwbouwplannen aan de Kapelweg/Buursteeg plaatsgevonden. Zoals bekend is dit initiatief door de familie Donselaar opgezet; zij zien graag dat er huurwoningen op hun kavel aan de Kapelweg worden gebouwd. Hiermee tegemoetkomend aan de groeiende vraag naar passende huurwoningen in Maarn. In overleg met…
Read more

Haalbaarheidsstudie onderkabeling

22 december 2023 Het andere initiatief vanuit VBMM, in samenwerking met de lokale politiek, betreft een haalbaarheidsstudie om te bepalen of de hoogspanningsleidingen die Maarn doorklieven, verplaatst of ondergronds gebracht kunnen worden. Samen met CU en D66 pleitte VBMM ervoor om deze haalbaarheidsstudie uit te laten voeren door Tennet. Afgelopen kwartaal heeft de raad besloten…
Read more