Nieuws

VBMM slotconclusie Westvariant Maarsbergen

21 april 2021 In Nieuwsblad de Kaap van donderdag 8 april jl. verscheen onder de kop “Procedure Raad van State afgesloten” een artikel over de spooronderdoorgang, een eenzijdige benadering. In plaats van bijdragen aan stemmingmakerij volgt onderstaand het feitelijke verhaal. Overleg op 26 januari jl. met de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, leidde…
Read more

Toekomst- en Omgevingsvisie: Mare-special

14 maart 2021 De gemeente stelt momenteel een Toekomstvisie op; onderdeel hiervan is de Omgevingsvisie. In de week van 22 maart a.s. krijgen de inwoners van Maarn en Maarsbergen de kans om hun mening te geven op tal van onderwerpen. Deze inbreng neemt de gemeente mee in de op te stellen Toekomst- en Omgevingsvisie, vast…
Read more

Zon en wind – drie maanden uitstel

10 maart 2021 Het samenwerkingsverband U16 (16 Utrechtse gemeenten waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug) wil 3 maanden uitstel voor het indienen van geschikte locaties voor plaatsing van windmolens en zonnevelden. De reden hiervoor is dat de gemeenten meer tijd nodig hebben om het participatieproces op een juiste manier uit te voeren. De officiële deadline voor…
Read more

Enquête aardgasvrij wonen in onze gemeente

4 maart 2021 De gemeente heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de Transitievisie Warmte. Hierin  staat hoe de overstap naar aardgasvrij wonen en werken er de komende jaren uitziet in onze gemeente. In 2021 moet elke gemeente de Transitievisie Warmte af hebben. De gemeente heeft een aantal keuzes gemaakt hoe deze overstap aan te pakken.…
Read more