Grondwateroverlast – werkgroep

8 april 2024 De overvloedige regenval van de afgelopen maanden en het hoge grondwaterpeil hebben voor veel bewoners en bedrijven voor grote overlast gezorgd. Er waren vele meldingen van ondergelopen kruipruimtes, kelders of souterrains.

Een groep bewoners uit Maarn en Maarsbergen heeft zich verenigd in de Werkgroep Grondwateroverlast Maarn/Maarsbergen. Deze werkgroep bestaat uit Loek van Munster, Francien van den Broek-van der Linden, Judith Kuipéri, Annemarie Huiskes en Roger Jansen.

In onderling overleg is besloten om als VBMM samen te werken met deze werkgroep omdat een goede inventarisatie van de problematiek en mogelijke maatregelen om de overlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken passen in het streven van VBMM.

Doel is een goed waterbeheer met zowel aandacht voor verdroging als voor wateroverlast.

Hieronder licht de werkgroep toe wat zij willen bereiken.

Aanleiding tot start van werkgroep
De herfst en winter 2023/’24 waren nat, erg nat. Dit zorgde voor veel overlast in onze woonomgeving. Er staan nu woonruimtes en kelders onder water die nooit eerder sinds 45 jaar vochtproblemen kenden. De regenval overstijgt de grenzen van het huidige watersysteem. Onze verwachting is dat dit zich niet incidenteel voordoet, maar dat de problemen structureel zullen zijn. Daarom is de werkgroep Grondwateroverlast Maarn/Maarsbergen in het leven geroepen.

Er is de laatste jaren veel aandacht uitgegaan naar klimaatadaptatie vanwege de droogte. Maar mogelijke en noodzakelijke maatregelen om grondwateroverlast in regenperiodes te voorkomen zijn onderbelicht gebleven en onze kennis daarover is gering.

Wie we zijn:
Een groep inwoners van Maarn is onlangs bijeen gekomen om dit probleem en de gevolgen ervan te bespreken. Wij hebben de werkgroep Grondwateroverlast Maarn/ Maarsbergen opgericht en zetten ons in om schade aan woningen door grondwateroverlast te beperken en te voorkomen.

We hebben contact gelegd met de media, gemeenteraad en met het Waterschap Vallei en Veluwe om het probleem onder de aandacht te brengen en te vernemen wat momenteel de maatregelen zijn om grondwateroverlast in Maarn/Maarsbergen te beperken.

Wij vragen gedupeerden dringend om zowel de gemeente als onze werkgroep over grondwateroverlast te informeren. De werkgroep wil namelijk zelf een beeld krijgen van de aard en omvang. Tevens kunnen gedupeerden toegevoegd worden aan de whatsapp groep, die door  de werkgroep is gemaakt , om gedupeerden op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen.

Wat willen we bereiken
We willen vertrouwen krijgen in een toekomst zonder grondwaterschade aan onze woningen/gebouwen.

 Wij vragen ons daarom af:

 • Zijn gemeente en waterschap bekend met de problemen die in Maarn spelen in natte perioden?
 • Hoe kunnen we met zijn allen bijdragen aan een leefbare woonomgeving, ook bij extreem nat weer?
 • Welke inspanningen verrichten gemeente en waterschap in dat kader?
 • Zijn die inspanningen ook in de toekomst voldoende om overlast van grondwater te voorkomen?
 • Welke aanvullende maatregelen zullen genomen moeten worden?
 • Hoe moeten huizeneigenaren zich voorbereiden op een natte toekomst?
 • Wat is een structurele en duurzame oplossing die ook in tijden van droogte raadzaam is?

Vooralsnog zetten we ons in voor
Bewoners van Maarn en Maarsbergen, eigen huis-bezitters, één- of tweepitters in MKB en particulieren die een pand bezitten in Maarn.

Wat gaat de werkgroep, in samenwerking met VBMM, doen?

A We doen een dringende oproep aan inwoners om grondwateroverlast te melden bij:

 • de gemeente, telefoonnummer 0343 565600
 • de werkgroep grondwateroverlast MM , emailadres lvm@delta.nl

We stimuleren inwoners hiertoe en informeren hen over het belang van meldingen bij de gemeente.

B We gaan ook zelf in kaart brengen hoe groot de overlast is in onze omgeving: hoeveel gedupeerden er zijn en wat de aard van de overlast is.

C Bovendien informeren we ons om het probleem beter in kaart te krijgen: wie zijn de relevante spelers in deze en wat ondernemen zij momenteel om wateroverlast te monitoren en te voorkomen? Wat zijn hun plannen om dit te verbeteren in de toekomst?

D Participeren: we gaan de dialoog aan met gemeente en waterschap om te vernemen welke structurele maatregelen zij voornemens zijn om te nemen. We zullen ons bovendien mengen in de inspraak over maatregelen die op de toekomst gericht zijn.

E We zullen bewoners van Maarn/Maarsbergen informeren over het probleem en over (aanvullende) structurele maatregelen die genomen (moeten) worden door gemeente, waterschap en bewoners.

Werkgroep Grondwateroverlast Maarn/Maarsbergen

Meld grondwateroverlast bij:

 • de gemeente, telefoonnummer 0343 565600
 • de werkgroep grondwateroverlast MM , emailadres lvm@delta.nl

 

Comments are closed.