Onderdoorgang N226 – begin 2024 start werkzaamheden

22 december 2023 Op 15 november jl. was de inloopbijeenkomst in het Dorpshuis de Twee Marken in Maarn. Er was een grote opkomst en er zijn veel vragen gesteld over het project.

Het ontwerp is inmiddels ingediend voor de omgevingsvergunning. Het ontwerp is ook gepresenteerd tijdens deze inloopbijeenkomst. Op de projectwebsite van ProRail kun je het ontwerp bekijken.

Door de landelijke stikstofproblematiek is de bouwplanning aangepast. Hierdoor verschuift de volledige afronding van het project naar 2027. Vanaf januari 2024 zal Hegeman Bouw & Infra starten met het inrichten van het bouwterrein. Dit betekent dat bouwketen en bouwhekken worden geplaatst en het terrein wordt ingericht voor de werkzaamheden. Vanaf maart 2024 wordt gestart met de werkzaamheden van de spooronder-doorgangen. De eerste fase is de aanleg van de rotonde en de aansluiting van de N226 op de Tuindorpweg. In april 2026 wordt de onderdoorgang voor snelverkeer in gebruik genomen en daarna wordt de onderdoorgang voor langzaam verkeer aangelegd. Deze is mei 2027 gereed. We gaan omwonenden tijdens de werkzaam-heden continu op de hoogte blijven houden via de BouwApp en de nieuws-brief.

De voorlopige bouwfasering vind je op de projectwebsite van ProRail.

Comments are closed.