Project: Toekomst/Omgevingsvisie

Omgevingsvisie – update

10 november 2020 De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet een omgevingsvisie opstellen. Daaraan koppelen zij het dorpsgericht werken, de herijking van het sociaal domein en de inrichting van de openbare ruimte, in wat zij noemen de toekomstvisie. Voor het opstellen van de omgevingsvisie zegt de wet dat de bewoners moeten participeren. Inwoners van de verschillende dorpen…
Read more

Omgevingsvisie: laat van je horen!

14 september 2020 Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De…
Read more