Project: 2020

VBMM op volle sterkte aan de slag

30 januari 2020 Er zijn volop redenen om als VBMM weer een actieve rol te spelen, aldus Rinnie van der Horst, de nieuwe voorzitter. De vereniging is weer nieuw leven ingeblazen met een nieuw bestuur. Er is inmiddels een visie met agenda opgesteld. Lees verder.
Read more

Potentiële nieuwe woningbouwlocaties

26 januari 2020 Onze gemeente krijgt de komende jaren te maken met een tekort van ongeveer 500 woningen. Aanleiding voor de gemeente om afgelopen zomer aan inwoners, medewerkers en partners te vragen om antwoord te geven op de oproep ‘Waar is het volgens u mogelijk om nog huizen te bouwen in onze dorpen?’ Zo’n 200…
Read more

Informatieavond inpassingsplan 16 januari 2020

13 januari 2020 De provincie organiseert een informatieavond om een ieder te informeren over het inpassingsplan Spooronderdoorgang Maarsbergen. De informatieavond vindt plaats op 16 januari 2020 in De Weistaar, Rottegatsteeg 6 in Maarsbergen en start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Op deze avond zal een toelichting worden gegeven over het totale project. Centraal…
Read more

Beeldvormende bijeenkomst stedenbouwkundigkader Buntplein

12 januari 2020 Op 6 januari 2020 hebben de commissie leden Ruimte zich een beeld gevormd van de plannen rond het Buntplein in Maarn. De omwonenden-werkgroep had daarbij twee verzoeken aan de raadsleden: het vasthouden aan de kaders uit hun ‘statement’ (visie van de omwonenden) en dan met name de begrenzing aan de zuidkant; het…
Read more