Regionale Energietransitie; VBMM spreekt in

26 mei 2020, In de beeldvormende bijeenkomst van de raad van de gemeente UH van 25 mei jl. lag het voorstel om in te stemmen met de ontwerp RES (Regionale Energie Strategie). Onderdeel is o.a. het bouwen van windturbines op de Utrechtse Heuvelrug. VBMM sprak in en bracht onderstaande punten onder de aandacht aangaande de RES in combinatie met de omgevingsvisie.

‘VBMM is voorstander van de energietransitie welke is afgesproken in het klimaatakkoord. Echter wat opvalt is dat bij het opstellen van de RES ook het opstellen van een omgevingsvisie op scherp wordt gezet. Zo globaal, uitnodigend en visionair als een omgevingsvisie is, zo dwingend en concreet is de RES. Hoe denkt de raad om te gaan met deze spagaat van belangen en hoe zorgt de raad ervoor dat de belanghebbenden aan boord komen? De omgevingsvisie van onze gemeente zal overigens in de tweede helft van 2021 gereed zijn.

Juist op het gemeentelijke niveau ligt de uitdaging om de RES en de omgevingsvisie bij elkaar te brengen. Momenteel heerst er een beeld van onduidelijkheid in de samenleving, waarbij het gonst van de verontwaardiging omtrent de plannen van plaatsing van windmolens welke tweemaal zo hoog zijn als de Domtoren in onze gemeente. Allerlei kaarten met daarin cirkels ingetekend per kleur vanuit de RES versterken dit beeld.

De uitleg en terugkoppeling vanuit de raad omtrent de RES en de impact op de omgevingsvisie is onvoldoende richting onze inwoners. De identiteit van onze gemeente steunt op de waarden die worden gevoeld door de mensen die er wonen, werken en verblijven. Ofwel de belanghebbenden hebben het gevoel dat er allerlei besluiten worden genomen zonder raadpleging van de belanghebbenden.

Dit is weliswaar een concept versie (fase 2) echter in fase 3 van de RES blijkt dat het bod definitief wordt. Na deze fasen volgt een implementatiefase om de genoemde activiteiten en projecten te borgen in het omgevingsbeleid en te realiseren. Dan is de terechte vraag wat de uitgangspunten en impact van de omgevingsvisie gaan worden, toegespitst op de energietransitie, als we tegelijkertijd al hebben vastgesteld dat het definitieve bod op duurzame elektriciteit gaat worden vastgesteld in de fase 3 van de RES.

Ons dringend advies: betrek de samenleving veel actiever en eerder bij de totstandkoming van de omgevingsvisie in combinatie met onder andere de uitgangspunten van de RES. Dit kan door per dorp inspraakavonden te organiseren waarbij de RES en de omgevingswet als leidraad kunnen dienen om te bespreken. Voor Maarn en Maarsbergen kan VBMM hierin uiteraard faciliteren.’

 

Comments are closed.