Project: 2020

De Koeheuvels over in andere handen

28 november 2020 De Koeheuvels in Maarn krijgen een andere eigenaar: het Utrechts Landschap. De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met deze natuurorganisatie met de afspraak dat het nooit bebouwd mag worden en voor altijd natuur blijft. Met dank aan allen die zich hiervoor hebben ingespannen!
Read more

Nieuwsbrief november 2020

22 november 2020 De Mare, de digitale nieuwsbrief van VBMM, is verschenen en naar de leden gemaild. Gemist? Je kunt deze hier terug vinden.  
Read more

Inbreidingslocaties en andere bouwactiviteiten

15 november 2020 Op donderdag 8 oktober jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de inbreidingslocaties. Er was een flink aantal amendementen en moties ingediend. Alleen de volgende inbreidingslocaties in Maarn/Maarsbergen kwamen aan de orde: De drie Plattenberg/Meubin locaties Amendement D66 Dit amendement richtte zich op de Amersfoortseweg 38 (nr. 148) Vanwege de opmerkingen…
Read more

Omgevingsvisie – update

10 november 2020 De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet een omgevingsvisie opstellen. Daaraan koppelen zij het dorpsgericht werken, de herijking van het sociaal domein en de inrichting van de openbare ruimte, in wat zij noemen de toekomstvisie. Voor het opstellen van de omgevingsvisie zegt de wet dat de bewoners moeten participeren. Inwoners van de verschillende dorpen…
Read more