Project: 2020

Inbreidingslocaties en andere bouwactiviteiten

15 november 2020 Op donderdag 8 oktober jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de inbreidingslocaties. Er was een flink aantal amendementen en moties ingediend. Alleen de volgende inbreidingslocaties in Maarn/Maarsbergen kwamen aan de orde: De drie Plattenberg/Meubin locaties Amendement D66 Dit amendement richtte zich op de Amersfoortseweg 38 (nr. 148) Vanwege de opmerkingen…
Read more

Omgevingsvisie – update

10 november 2020 De gemeente Utrechtse Heuvelrug moet een omgevingsvisie opstellen. Daaraan koppelen zij het dorpsgericht werken, de herijking van het sociaal domein en de inrichting van de openbare ruimte, in wat zij noemen de toekomstvisie. Voor het opstellen van de omgevingsvisie zegt de wet dat de bewoners moeten participeren. Inwoners van de verschillende dorpen…
Read more

Energietransitie – update

10 november 2020 De gemeente heeft als doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2050. Inmiddels heeft de gemeente de ontwerp RES ingediend. Het geeft de eerste inzichten voor duurzame elektriciteit en duurzame warmte in de regio. Met deze ontwerp RES stelt de gemeente, samen met 15 andere gemeenten in de provincie Utrecht, hoeveel duurzame energie…
Read more

Enquête – windmolens en zonnevelden

De gemeente Utrechtse Heuvelrug (GUH) houdt tot en met 14 oktober een online enquête ‘Windmolens en zonnevelden in ons buitengebied’. Deze enquête is onderdeel van de bredere aanpak Samen Duurzaam Doen. Dit in het licht van de GUH ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Laat je horen; vul de enquête in.
Read more