Dorpsplan centrum Maarsbergen en ondertunneling spoor en A12

14 april 2015

VBMM maakt met trots deel uit van het Dorpscomité Maarsbergen, waarin naast de initiatiefnemers (en drijvende krachten!) Ruud Hartvelt en Jan Huyser ook Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en de Ondernemers Sociëteit Maarn/Maarsbergen (OSMM) deelnemen. Dit dorpscomité is een succesvol voorbeeld gebleken van de samenwerking waarmee we in Maarn en Maarsbergen zaken weten te realiseren.

Onlangs werden de handtekeningen gezet door provincie Utrecht, ProRail en gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ze kozen definitief voor het uitwerken van het plan dat het dorpscomité Maarsbergen ter tafel heeft gebracht. De verlengde tunnelbak - tot voorbij de kruising met de Haarweg – komt er. Maarsbergen krijgt hiermee haar dorpscentrum en een Kerkplein terug. De betere doorstroming van het regionale verkeer kan zo gecombineerd worden met het dorpsbelang van Maarsbergen.

Hoe verder?  Nu de verlengde tunnelbak wordt gerealiseerd, zal het dorpscomité bij de verdere uitwerking van de plannen met name aandacht geven aan de uitwerking van de Bosweg.

Om de inpassing hiervan acceptabel te maken voor de bewoners van de Tuindorpweg- en Haarweg zal alles op alles moeten worden gezet.

Ook de maatvoering en de weginpassingen binnen de groene omgeving zijn aspecten waarvoor  aandacht moet blijven. Optimale communicatie en transparantie blijven dan ook belangrijke uitgangspunten voor de tweede en volgende fases van het proces. VBMM blijft hierbij volop actief

Het dorpscomité is tevreden over de manier waarop, en de overtuiging waarmee, de eerste fase van de planvorming nu is afgerond. De daadkracht van gedeputeerde Van Lunteren, de visualisatie van stedenbouwkundige Gereon Bargeman van Kien-Ontwerp, de grote steun vanuit de inwoners van Maarsbergen, de inzet van burgemeester Naafs en van de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug heeft tot een koerswijziging in de oorspronkelijke plannen van ProRail geleid. Hiermee is aangetoond dat inzet en doorzettingsvermogen vanuit betrokken inwoners zinvol is en een grote impact kan hebben op onze samenleving.

Comments are closed.