Doelstelling VBMM

VBMM is dé belangenorganisatie voor de algemene belangen van de inwoners van de dorpen Maarn & Maarsbergen. Speerpunten van VBMM zijn ruimtelijke vraagstukken, bouwprojecten en verkeersvraagstukken in en rond Maarn en Maarsbergen. Ruim 500 huishoudens in Maarn en Maarsbergen zijn lid van onze club.

VBMM overlegt met grote regelmaat met (groepen) inwoners, andere verenigingen (in bovengenoemde dorpen) en zowel ambtenaren als politici van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wij activeren en informeren mensen in onze dorpen als hun belangen in geding zijn of zouden kunnen komen door het handelen of nalaten van bedrijven (bv. bouwers of projectontwikkelaars) of overheden, zoals rijksoverheid, gemeente, ProRail of provincie.

De nieuwe statuten kunt u hier downloaden Statuten VBMM vanaf oktober 2013

Comments are closed.