Nieuws

Update over toekomst Trompplein en TweeMarken – MFA- voortgang november 2017

23 november 2017 Vanuit het bestuur van VBMM worden de ontwikkelingen rond de beoogde MFA (MultiFunctionele Accomodatie) op de locatie van De Twee Marken intensief gevolgd. Het uitgangspunt is dat op deze locatie nieuwbouw zal plaatsvinden voor de 2 basisscholen, kinderopvang en het dorpshuis. Deze organisaties overleggen met elkaar over de gewenste invulling en verdeling…
Read more

Fouten in rapport over de inspraak rond de onderdoorgang spoor Maarsbergen

15 november 2017 Het is afgelopen maandag (13 november) duidelijk geworden dat er veel tegenstrijdigheden en  onvolkomendheden staan in het in het rapport van Twijnstra&Gudde over de bewonersparticipatie rond de onderdoorgang van het spoor in Maarsbergen. De VBMM heeft de opmerkingen van de politieke partijen en de insprekers vanaf de publieke tribune aangehoord. Artikel in…
Read more

VBMM verrast door plannen A12 bij Maarn

De VBMM is, net als velen, verrast door de berichtgeving rond de plannen van de Provincie Utrecht voor het ombouwen van de aansluiting Maarn tot een volledige aansluiting. Voor onze bewoners aan en rond de Bridiélaan en rond de Plattenberg heeft dit besluit grote gevolgen, zoals wij bij de verbreding van de A12 al uitgbreid…
Read more

Nieuw bestuur van VBMM benoemd per 1 november 2017

Tijdens de bijzondere ALV van 26 oktober is de uitkomst van de bijzondere commissie gedeeld met de aanwezige leden. De uitkomst is aanvaard, en het nieuwe bestuur is aangetreden per 1 november. Het bestuur heeft een gerichte doelstelling, in lijn met de uitkomsten van de BC en is aangesteld tot de volgende ALV, die voor…
Read more