Maarsbergen wil verbeteringen ‘Westvariant’

Op 1 juli jl. konden bewoners en organisaties inspreken inzake het ontwerp inpassingsplan spooronderdoorgang N226 Maarsbergen bij de commissie Ruimte, Groen en Water van de Provincie Utrecht. Er waren tijdens deze hoorzitting 9 insprekers, waaronder vertegenwoordigers van de Engweg, de Woudenbergseweg, alsmede namens Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) en VBMM (inspraak VBMM algemeen)

Opvallend was de gelijkgestemdheid van de insprekers, die uiteraard wel hun eigen accenten hebben gezet. De volgende punten kwamen aan de orde:

 • Eén in plaats van 2 rijstroken richting Woudenberg om onveilig in- en uitvoegende manoeuvres te vermijden.
 • Snelheidsbeperking (50 km) van de Griftdijk tot en met de “Hondenkluif”.
 • Verwijderen van het Tinq-benzinestation.
 • Het openhouden van de Tuindorpweg.
 • Ontsluiting van Maarsbergen richting N226 via Tuindorpweg en Bosweg.
 • Beperking van de geluidshinder Engweg en Tuindorpweg door gebruik van “geruisarm-asfalt” en overkapping aan beide zijden van het spoor.
 • Vereenvoudiging van de rotonde, zo mogelijk terug naar een T-kruising.
 • Meer aandacht voor de veiligheid van het fietsverkeer.
 • Landbouwverkeer niet meer verplichten gebruik te maken van de Parallelweg.

Vanuit de VBMM hebben wij onze verbeterplannen opnieuw onder de aandacht gebracht van de statenleden, alsmede de uitslag van de enquête (inspraak PIP enquête),  waarin een groot deel van de bewoners van Maarsbergen zich uitspreekt voor de door ons voorgestelde verbeteringen. (zie eerder geplaatste samenvatting). Tevens hebben wij de ondoorzichtigheid van de begroting van dit project aan de orde gesteld. Naar onze mening is het binnen de huidige begroting ruimschoots mogelijk de door de bewoners voorgestelde verbeteringen uit te voeren.

Op donderdag 25 juni heeft een afvaardiging van het bestuur gesproken met gedeputeerde Schaddelee. Het was een plezierig gesprek, waarin een aantal zaken nader zijn toegelicht. Op belangrijke vragen kon kennelijk niet worden ingegaan of werd als antwoord gegeven dat het hier gaat om “een politieke beslissing”. Op onze vraag hoe deze beslissingen inhoudelijk gemotiveerd zijn, bleef men het antwoord schuldig.

Ook op onze vraag waarom de Provincie zich niets aantrekt van de adviezen, die voortvloeien uit de door de Provincie zelf geëntameerde rapporten, kwam geen echt antwoord. Een doorslaggevend rapport over de veiligheid (DTV) wordt volledig terzijde geschoven.

Een “second opinion” m.b.t. deze audit en bij herbevestiging een serieuze weging  van onze voorgestelde uitvoeringsmaatregelen is dan wel de minimaal te verwachten houding.

Naast een nadere toelichting op de door ons gewenste verbeteringen van het projectvoorstel kwamen ook de volgende zaken aan de orde:

 • De in het project opgenomen verwijdering van de verkeerslichten op de afrit Arnhem A 12.
 • De veiligheidsgevolgen voor het langzame (fiets) verkeer op de kluifrotonde.
 • De onveilige omstandigheden voor fiets en schoolverkeer op de Parallelweg ter hoogte van de Kleurenwaaier.
 • De onmogelijke voorgeschreven route voor het landbouwverkeer via de Parallelweg alvorens door de onderdoorgang te kunnen.
 • Het ontbreken van een voor het gehele project geldende 50 km regiem.

Onze signalering van een deel van deze praktische zaken, werd met enige verbazing aangehoord en zal op korte termijn nagegaan en besproken worden.

Bestuur VBMM

VBMM inspraak algemeen

VBMM inspraak over enquête

Comments are closed.