Landgoed Peppel Enk weer deels toegankelijk

21 augustus 2020 Het pad vanaf de Amersfoortseweg dat uitkomt op de Hoekenkamp op Landgoed Peppel Enk is inmiddels weer voor een ieder toegankelijk. Hiermee heeft de landgoedeigenaar voldaan aan het dwangsombesluit dat het college op 16 juli jl. aan hem oplegde.

Dit neemt niet weg dat de Peppel Enk aan de zijde van de Koeheuvels en enkele andere paden nog afgesloten zijn. Het college heeft onvoldoende historisch bewijs dat deze paden al dertig jaar lang onafgebroken openbaar toegankelijk zijn (geweest). Het college heeft daarom vooralsnog geen mogelijkheid om handhavend op te treden tegen deze afsluitingen.

Omdat het college het afsluiten van (wandel)paden onwenselijk vindt, heeft het college een melding ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om na te gaan of nog voldaan wordt aan de voorwaarden van de Natuurschoonwet. De landgoedeigenaar ontvangt immers subsidie op voorwaarde van het bieden van voldoende wandelmogelijkheden op het landgoed. Een reactie is tot dusverre nog niet ontvangen.

 

Comments are closed.