Dorpsvoorzieningen MM stap dichterbij

Persbericht van de GUH van 20 september 2023

Keuze voor goede dorpsvoorzieningen mogelijk op basis van twee uitgewerkte scenario’s

Voor een levendig dorp met eigenheid en samenhang zijn goede voorzieningen voor de inwoners essentieel. Niet alleen nu, maar ook voor de komende decennia. Voor jong en oud. Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2023 besluit de gemeenteraad over de dorpsvoorzieningen in Maarn Maarsbergen. Er zijn diverse onderzoeken gedaan en op vier bewonersavonden is aan de bewoners gevraagd om nog aanvullende tips en adviezen mee te geven. Nu alle input vanuit bewoners en de onderzoeken uitgewerkt is in twee gelijkwaardige scenario’s, vraagt het college aan de raad om een besluit te nemen over welk scenario wordt uitgewerkt.

De toekomstige dorpsvoorzieningen voor Maarn en Maarsbergen gaan over voorzieningen voor onder andere sport, scholen, bibliotheek én woningbouw met ruim aandacht voor een groene omgeving. Na een verkenning vanuit Doe Maarn Mee, heeft de raad aan het college gevraagd om twee scenario’s verder te onderzoeken: 1) het scenario met de scholen op de Planetenbaan en sporthal en dorpshuis op het Tromplein en 2) alle voorzieningen blijven behouden op de huidige locaties. Deze heeft het college uitgewerkt tot een gelijkwaardig niveau. Op basis van alle verzamelde informatie is het college van mening dat er voldoende basis is voor het maken van een richtinggevende keuze op hoofdlijnen. Om daarna te beginnen met de voorbereiding van de uitwerking van dit scenario in een ruimtelijk plan.

Keuze maken voor toekomst
Het college stelt hierbij voor om te kiezen voor het scenario ‘Scholen op de Planetenbaan’. Bij dit scenario verhuizen de scholen en kinderopvang naar de Planetenbaan. De tennisvelden van de Planetenbaan verplaatsen dan naar de Buurtsteeg bij de voetbalclub. Het dorpshuis en de sporthal blijven op het Trompplein. Het dorpshuis wordt vervangen door een compacter dorpshuis, passend bij het dorp. Zo ontstaat de meeste ruimte voor woningbouw op het Trompplein en aan de Breeschotenlaan. Bovendien kan zo het groene karakter van (tuin)dorp Maarn worden versterkt, het onderwijs geclusterd op één locatie en de sportverenigingen verrijkt worden met nieuwe voorzieningen.

In de links naar de plaatjes hieronder is in een oogopslag te zien wat de beide scenario’s inhouden en wat de verschillen zijn.

Scenario Scholen op de Planetenbaan

Scenario huidige locatie

Karin Ooyevaar over voorstel van het college, “We hebben met deze 2 scenario’s de unieke mogelijkheid iets heel moois neer te zetten voor de toekomst van de dorpen Maarn en Maarsbergen. Om dit als college voortvarend op te pakken en verder uit te werken, moet nu door de gemeenteraad eerst een knoop worden doorgehakt en een keuze voor een scenario worden gemaakt. In het scenario “Scholen op de Planetenbaan” zitten de meeste kansen voor toekomstbestendig en toegankelijk onderwijs. Ook kan in dit scenario de bouw van woningen voor diverse doelgroepen in het centrum het best worden gecombineerd met de toevoeging van extra groen. Dit sluit naadloos aan bij de ambities in het Uitvoeringsprogramma ‘Groen en Duurzaam Doen!’ Dit is dan ook het voorkeursscenario van het college. Tegelijkertijd wil ik nogmaals benadrukken: met beide scenario’s kunnen we er iets heel moois van maken. Mijn oproep aan de raad is dus vooral: maak een keuze!”

Behandeling in de raad
Als het voorstel naar de gemeenteraad is verzonden, is er op maandagavond 2 oktober eerst een beeldvormende informatieavond voor inwoners met de gemeenteraad. Hier kunnen bewoners en andere belanghebbenden hun mening nog laten horen aan de raad. Deze avond is in de Ontmoetingskapel aan de Kapelweg 45 in Maarn. Deze avond is live te volgen en ook later nog terug te kijken.

Aanmelden voor informatieavond met de raad op 2 oktober
Bewoners die aanwezig willen zijn bij de avond met de raad op 2 oktober en willen inspreken, kunnen zich hiervoor aanmelden via griffie@heuvelrug.nl.

Daarna is er op maandagavond 9 oktober een beeldvormende avond waarin college en raad met elkaar in gesprek gaan over het voorstel. Gevolgd door de oordeelsvorming op 2 november en besluitvorming op 9 november. Alle raadsstukken en informatie staan op: www.heuvelrug.nl/gemeenteraad.

Meer informatie staat op de website: https://www.heuvelrug.nl/documenten-toekomstige- dorpsvoorzieningen-maarn-en-maarsbergen

 

Comments are closed.