Zienswijze dorpsvoorzieningen

12 oktober 2023 Tijdens de ingelaste ledenvergadering van 27 september jl. werd duidelijk dat de VBMM leden vinden dat er hoe dan ook door de GUH-raad een besluit moet worden genomen om aan de jaren voortslepende discussie een einde te maken.

Het voorstel van B&W ligt in lijn met het uiteindelijke voorstel van DoeMaarnMee, dat op een brede, zij het niet unanieme, steun kon rekenen. De leden van de VBMM plaatsen wel kanttekeningen bij het voorstel van B&W voor wat betreft verkeer, woningbouw en het nieuw te bouwen dorpshuis.

Het VBMM bestuur heeft haar zienswijze ingediend, met in acht name van de inbreng van haar leden.

Comments are closed.