Project: Inbreidingslocaties

Zienswijze VBMM inbreidingslocaties

20200229 Op aandringen van de gemeenteraad heeft een inventarisatie plaatsgevonden van mogelijke inbreidingslocaties voor de bouw van nieuwe woningen. Bewoners konden  tijdens een bijeenkomst in het Cultuurhuis op 19 februari jl. kennis nemen van de inbreidingslocaties en hun mening geven. VBMM heeft haar zienswijze schriftelijk aan de gemeente kenbaar gemaakt.
Read more