Project: Henschotermeer

Henschotermeerplannen! Wat vind jij er van?

12 november 2021 Er zijn nieuwe plannen voor de ontwikkeling van het Henschotermeer. De exploitant van het Henschotermeer en YMCA Kampeercentra hebben een ontwikkelplan opgesteld voor de komende tien jaren. Begin december kon men daar kennis van nemen. Alvorens VBMM inhoudelijk reageert willen wij onze leden raadplegen. Daarvoor is een korte enquête opgesteld. Wij vragen je dringend…
Read more

Visie gevraagd op Henschotermeer

7 november 2021 De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug heeft unaniem ingestemd met een motie om te komen tot een herijking/verdere ontwikkeling van de visie op het Henschotermeer. Bescherming van de natuurwaarden en de veiligheidsbelangen van omwonenden en bezoekers in het gebied dienen hierbij een meer nadrukkelijke rol te krijgen. Tevens moeten de recente ontwikkelingen…
Read more

Verzoek tot opstellen gebiedsvisie

12 juli 2021, Maarn Maarsbergen Natuurlijk en VBMM hebben een verzoek gestuurd aan de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg met het verzoek om tot een gebiedsvisie te komen voor het gebied ten noorden van Maarn vanwege de toenemende recreatiedruk. De uitbreidingsplannen van het Henschotermeer en de intensivering op de nabijgelegen campings/bungalowparken trekken een…
Read more

Henschotermeer: SP schakelt Nationale Ombudsman in

12 februari 2020 De SP van de Utrechtse Heuvelrug heeft de Nationale Ombudsman ingeschakeld inzake het Henschotermeer. De SP is van mening dat 3 overheden (gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en de provincie) geen antwoord willen geven op vragen over de uitbreiding van het Henschotermeer. Daarnaast meent de SP dat deze overheden zich inzetten om een…
Read more