Alternatief plan voor Henschotermeer

26 juli 2022 Een nieuw opgericht Collectief ‘Henschotermeer Natuurlijk’, waar VBMM deel van uit maakt, heeft zich verdiept in de situatie rond het Henschotermeer en een alternatief plan, met begroting, voor de exploitatie van het Henschotermeer opgesteld.

Het Collectief heeft als missie het Henschotermeer duurzaam, natuurinclusief en zonder winstoogmerk te exploiteren voor recreatief gebruik, waarbij het behoud, de bescherming en de versterking van de unieke landschappelijke en natuurlijke waarden het uitgangspunt vormen. Het Collectief is ervan overtuigd dat zonder extra bebouwing, ontwikkeling en verblijfsrecreatie voldoende inkomsten gegenereerd kunnen worden om goed beheer mogelijk te maken.

Via een ingezonden brief heeft het Collectief aandacht gevraagd voor dit alternatieve plan. De brief is o.a. verzonden naar landgoed Den Treek Henschoten, de gemeentes Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug en enkele kranten.

 

Comments are closed.