Speelplekken in Maarn & Maarsbergen

29 december 2021 Buitenspelen is leuk en belangrijk voor kinderen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat door de jaren heen het buitenspelen is veranderd; kinderen spelen niet meer dagelijks buiten en het buitenspel is korter. Uit onderzoek komt ook naar voren dat de natuur een positieve invloed heeft op spelende kinderen. De meeste kinderen maken dan ook veel meer gebruik van de openbare ruimte voor hun buitenspel dan van officiële speelplaatsen en schoolpleinen.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug faciliteert het buitenspelen en had een speelplan dat inmiddels over zijn houdbaarheidsdatum is. Noodzakelijkerwijs heeft de gemeente de afgelopen jaren op beheer en onderhoud bezuinigde; vervanging van speeltoestellen gebeurde minder vaak en voor nieuwe initiatieven is geen geld. Tegelijkertijd verandert de vraag van formele naar informele speelplekken (natuur speelplekken). Daarom heeft de gemeente een nieuw uitvoeringsplan voor het speelbeleid opgesteld met o.a. als speerpunt het vergroenen van de openbare ruimte door onder meer natuurspeelplekken in te richten.

De gemeente heeft haar kernen ingedeeld in speelwijken (zie plattegronden hieronder). Daarbij is gekeken naar het aantal kinderen tussen de 0 en 11 jaar dat er woont. Maarn kent twee speelwijken (Maarn Noord en Maarn Zuid) en Maarsbergen één speelwijk (geheel Maarsbergen). Iedere wijk kent speelplekken gebaseerd op het aantal kinderen; per 200 kinderen een speelplek (advies OBB-Ingenieursbureau voor ontwerp en beleid voor de buitenruimte). Een speelplek kan zijn een bos, informele speelbosjes, trapveldjes, schoolpleinen, sportvelden en traditionele plekken met speeltoestellen. Op de plattegrondjes zijn de verschillende typen speelplekken aangegeven (zie de legenda).

De komende 10 jaar beoordeelt de gemeente of de huidige speelplekken met toestellen aan vervanging toe zijn, al naar gelang de levensduur van de toestellen. Van de 14 plekken in Maarn blijven er drie (schoolpleinen bij beide basisscholen en de speelplek op de hoek Maarnse Grindweg/Kapelweg=centrale speelplek). Van de vijf plekken in Maarsbergen blijft er één behouden (schoolplein bij de basisschool). Voor de instandhouding van de andere speelplekken kan de gemeente geen zorg dragen wegens het ontbreken van middelen. De gemeente legt hiervoor het initiatief bij de inwoners; deze speelplekken heten ‘initiatiefplekken’. Omwonenden krijgen de kans om in samenspraak met elkaar en kinderen de plek anders vorm te geven, te adopteren of anderszins te behouden.

De VBMM betreurt het dat speelplekken vanwege bezuinigingen moeten verdwijnen. In het aanstaande overleg tussen wethouder Jorg en de VBMM komt dit onderwerp aan de orde; planning, de mogelijkheid om de centrale speelplek op de hoek Maarnse Grindweg/Kapelweg te ruilen met initiatiefplek De Pol en de wijze waarop de gemeente denkt de inwoners te betrekken.

 

Comments are closed.