Project: 2021

Onderzoek gevraagd naar aankoop de Twee Marken

6 december 2021 In 2020 heeft de gemeente dorpshuis de Twee Marken gekocht van het stichtingsbestuur. BVHlokaal verzoekt thans om een onderzoek in te stellen naar deze aankoop. Na het lezen van het voorstel van BVHlokaal zijn wij verward en geschokt over de vermeende gang van zaken. Met het oog op de relatie die e.e.a.…
Read more

Vragen over bouwwerkzaamheden EuroParcs Utrechtse Heuvelrug

28 november 2021 D66 Utrechtse Heuvelrug heeft schriftelijk vragen gesteld aan het College over de bouwwerkzaamheden op het terrein van EuroParcs Utrechtse Heuvelrug. Nu onlangs het gewijzigde bestemmingsplan recreatieterreinen is vastgesteld, vraagt D66 aan de gemeente om toezicht te (blijven) houden op hetgeen er daadwerkelijk in de praktijk gebeurt. Jaarrond ¬†toeristische verhuurmogelijkheden zijn mooi, maar…
Read more

Update 23 november 2021 – N226 spooronderdoorgang Maarsbergen

24 november 2021 Update van het provinciaal projectteam spooronderdoorgang N226. Afronding werkzaamheden DPO en openstellen Tuindorpweg en Haarweg Op 18 oktober 2021 zijn de werkzaamheden voor het verleggen van de DPO-leiding onder de Tuindorpweg en Haarweg gestart. Per 17 december 2021 worden deze werkzaamheden afgerond. Op dat moment worden ook de wegafsluitingen opgeheven. Voorbereidende werkzaamheden/verleggen…
Read more

Toekomstvisie – specifieke samenvatting voor M&M

14 november 2021, VBMM heeft een specifieke samenvatting gemaakt van de uitkomsten voor Maarn & Maarsbergen van de Toekomstvisie. Er is afgelopen voorjaar goed gehoor gegeven aan de oproep om te participeren. VBMM hecht er dan ook aan om de inwoners de resultaten meer specifiek terug te koppelen dan de door de gemeente opgestelde globale…
Read more