Update 14 december 2021 – N226 spooronderdoorgang Maarsbergen

14 december 2021 Update van het provinciaal projectteam spooronderdoorgang N226.

Start bomenkap en inrichting werkterrein
In de vorige updatemail berichten we dat de bomenkap later dan gepland zou starten. Inmiddels is er voldoende mankracht om van start te gaan. 14 december is de eerste ploeg van start gaan op landgoed Anderstein aan de noordkant van de Tuindorpweg. Later deze week zal er ook worden begonnen aan de Engweg (enkel de bomen die zijn aangegeven in de faseringskaart in de bijlage). De bomen die dicht op de Woudenbergseweg en Tuindorpweg staan worden vanwege de impact op de doorstroming van het verkeer in januari gekapt.

Vanaf maandag 20 december wordt gestart met de inrichting van het opstelterrein voor de verleggingen van de kabels en leidingen. Dit terrein wordt ingericht bij de carpoolplaats. De carpoolplaats zelf blijft beschikbaar voor gebruik.

Hinder
Voor het verkeer is de overlast in deze fase van de bomenkap beperkt. Op de Engweg zal een om-en-om regeling van kracht zijn. Tevens is er beperkte verkeershinder te verwachten op de Tuindorpweg. Het bouwverkeer zal de in-/uitrit van de oude brandweerkazerne aan de Woudenbergeseweg gebruiken.

Het kappen zal overdag geluidsoverlast geven. We hebben de aannemer verzocht om vanaf 8.00 uur met de werkzaamheden aan te vangen om zo de nachtrust niet te hinderen. Door te werken met groot materieel zal de uitvoeringsperiode worden beperkt. 

Leilindes
De Leilindes bij La Place worden deze week verplaatst naar een tijdelijke locatie. Voor april zullen de leilindes op hun definitieve locatie twee meter dichter tegen het pand van La Place aan worden teruggeplaatst.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben, schroom dan niet contact op te nemen met het projectteam.

Projectteam N226 Maarsbergen spooronderdoorgang
Website: www.spooronderdoorgangmaarsbergen.nl

Comments are closed.