Privacy en Cookie verklaring VBMM

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. VBMM streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de VBMM website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van uw lidmaatschap. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

  • NAW gegevens
  • geslacht
  • e-mailadres
  • telefoonnummer
  • betalingsgegevens

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit in het belang is voor het functioneren van de Vereniging Bewonersbelang Maarn en Maarsbergen zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze leden over actualiteiten of wijzigingen binnen onze vereniging.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • communicatie vanuit en binnen VBMM
  • administratie / facturatie lidmaatschap

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Daarnaast houden wij rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Zo bewaren wij de financiële administratie, waar uw betaalgegevens onderdeel van vormen, tenminste vijf jaar.

Beveiligingsmaatregelen
Wij maken voor de ledenadministratie gebruik van een softwarepakket dat op de server draait van de ontwikkelaar/leverancier van het software pakket. Met dit bedrijf heeft VBMM in het kader van de Algemene Voorschriften Gegevensbescherming (AVG) een verwerkersovereenkomst afgesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Uw gegevens zijn slechts op één plaats opgeslagen en er zijn geen kopieën digitaal dan wel in hard copy. Er worden geen gegevens in de cloud opgeslagen. Uw gegevens worden uitsluitend door de penningmeester van VBMM verwerkt voor bovengenoemde doeleinden. En vanzelfsprekend is de computer en de bestanden met uw gegevens beveiligd met wachtwoorden.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Het gebruik van cookies
Voor het functioneren van onze VBMM website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw PC, tablet of smartphone (device). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van uitsluitend functionele cookies. Functionele cookies zijn cookies die nodig zijn om onze website te laten functioneren. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan penningmeester@vbmm.nl Wij streven ernaar om binnen 10 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacy-rechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze VBMM website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met de penningmeester van VBMM via penningmeester@vbmm.nl