Project: Buntplein

Werkgroep Buntplein positief over Definitief Ontwerp

De projectontwikkelaar van TWYL heeft het Definitief Ontwerp Buntplein gedeeld met de werkgroep Buntplein, onder voorbehoud dat de welstands voortoets nog plaats moet vinden. Het plan is een vrijwel exacte uitwerking van de eerdere plannen behalve dat gekozen is voor het terug laten springen van de hoeken van het gehele gebouw in plaats van alleen…
Read more

Beeldvormende bijeenkomst stedenbouwkundigkader Buntplein

12 januari 2020 Op 6 januari 2020 hebben de commissie leden Ruimte zich een beeld gevormd van de plannen rond het Buntplein in Maarn. De omwonenden-werkgroep had daarbij twee verzoeken aan de raadsleden: het vasthouden aan de kaders uit hun ‘statement’ (visie van de omwonenden) en dan met name de begrenzing aan de zuidkant; het…
Read more

Project Buntplein krijgt vorm

Februari 2018 Afgelopen week is uw bestuur geinformeerd over de voortgang van het Buntplein project door de projecttrekker Ronald Letema. Er heeft uitgebreide voorlichting plaatsgevonden met alle omwonenden die per woonblok zijn vertegenwoordigd in de projectgroep. Er is uitstekend samengewerkt met de projectontwikkelaar  en momenteel wordt de (aller)laatste hand gelegd aan de geschreven visie van…
Read more

Werkgroep Buntplein bereid reactie voor

December 2017 Onder leiding van onze projectcoördinator Ronald Letema krijgt de reactie van de buurt op de plannen van de projectontwikkelaar TWYL vorm. De omwonenden en de projectgroep hebben kennis kunnen nemen van het ontwikkelplan. Dit plan is ook met direct aanwonenden in detail doorgenomen. Afgelopen week is er weeroverleg geweest en nu wordt de…
Read more