Beeldvormende bijeenkomst stedenbouwkundigkader Buntplein

12 januari 2020

Op 6 januari 2020 hebben de commissie leden Ruimte zich een beeld gevormd van de plannen rond het Buntplein in Maarn.

De omwonenden-werkgroep had daarbij twee verzoeken aan de raadsleden:

  • het vasthouden aan de kaders uit hun ‘statement’ (visie van de omwonenden) en dan met name de begrenzing aan de zuidkant;
  • het ondergronds brengen van de afvalcontainers die nu op het plein staan. Dit zou door de gemeente gefinancierd moeten worden. De VBMM deed daarbij de suggestie aan de gemeente om maandelijks een bedrag te reserveren zodat over twee jaar, als de eerste bewoners hun sleutel krijgen, budget hiervoor beschikbaar is.

De aanwezige raadsleden hadden met name vragen over

  • een mogelijke toename van parkeerdruk;
  • het al dan niet voldoen aan de woonvisie van de gemeente (mix van te bouwen woningen);
  • omliggend groen (het mogelijk verdwijnen van 1 of 2 bomen).

 

De commissieleden bleken geen behoefte te hebben aan de reeds geplande oordeelsvormende bijeenkomst. Het voorstel gaat derhalve direct door voor besluitvorming naar de raadsvergadering van 23 januari a.s.

 

Maarn, 12 januari 2020

 

Comments are closed.