Werkgroep Buntplein positief over Definitief Ontwerp

De projectontwikkelaar van TWYL heeft het Definitief Ontwerp Buntplein gedeeld met de werkgroep Buntplein, onder voorbehoud dat de welstands voortoets nog plaats moet vinden.

Het plan is een vrijwel exacte uitwerking van de eerdere plannen behalve dat gekozen is voor het terug laten springen van de hoeken van het gehele gebouw in plaats van alleen de balkons. Het hoofdgebouw verschilt van kleur van de zijbeuken. De werkgroep verzoekt om het geheel niet te donker te maken. Verder is voor de appartementen gekozen voor inpandige bergingen en een gemeenschappelijke fietsenstalling (zoals bij Trompstaete). Dit raakt het uiterlijk van het gebouw overigens niet.

Het ontwerp van de buitenruimte is ook uitgewerkt tot niveau Definitief Ontwerp en ligt ter goedkeuring bij de gemeente. Ook hier zijn geen wezenlijke wijzigingen aangebracht behalve dat de bovengrondse afvalcontainer iets verplaatst is naar de oosthoek van het plein. Met de gemeente is het terrein bekeken om te inventariseren wat er moet gebeuren met de bestaande groen/inrichting.

De planning is versneld door een iets andere wijze van vergunningverlening waardoor het plan niet terug hoeft naar de raad. Als het aan TWYL ligt wordt de omgevingsvergunning dit najaar ingediend, start de verkoop ook nog dit najaar en start de bouw in de eerste helft van volgend jaar. Dit uiteraard onder het voorbehoud dat Corona en/of bezwaren uit de buurt geen roet in het eten gooien.

De werkgroep is positief over de kwaliteit van het ontwerp evenals over de mogelijke versnelling.

 

Comments are closed.