College van B&W zet plan voor MFA Maarn / Trompplein door zonder integraal plan

20 december 2017

College van B&W zet plan voor MFA Maarn / Trompplein door zonder integraal plan

Het college van B&W is van plan om in januari 2018 de plannen te presenteren voor het realiseren van een MFA ( Multi Functionele Accomodatie) in Maarn. In maart 2018 zouden dan besluiten genomen moeten worden, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Dit project is gepland op de huidige plek van dorpshuis De Twee Marken aan het Trompplein. VBMM is positief over het idee voor een gezamenlijke plek in Maarn voor de scholen, kinderopvang en het dorpshuis. Maar in alle contacten is de wens van VBMM en omwonenden om de plannen voor dit gedeelte van Maarn integraal te ontwikkelen, genegeerd. VBMM en omwonenden vragen om duidelijkheid over verkeer, eventuele woningbouw, behoud van het huidige groene karakter met hoge bomen. Tenslotte wachten we al lang op duidelijkheid over de aanpak van de nu al bestaande parkeeroverlast.

Vanuit VBMM hebben we de gemeente herhaaldelijk verzocht om een integraal plan te maken voor het gebied rond het Trompplein. In januari 2018 zal een plan ingebracht worden in de gemeenteraad dat slechts een deel van het gebied rond het Trompplein betreft. Dit is een gemiste kans, maar helaas niet de enige. Er is voorafgaand geen overleg over de plannen met VBMM of met andere belanghebbenden.

Het lijkt er op dat het huidige gemeentebestuur niet uit de voeten kan met de inbreng van inwoners, die juist graag meedenken om te zorgen dat er in Maarn iets positiefs wordt gerealiseerd op het Trompplein. VBMM zet er op in dat de raadsleden van de Utrechtse Heuvelrug dit gebrek aan inwonersbetrokkenheid weten te herstellen.

Comments are closed.